Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

In het propedeusejaar (B1) volgen de studenten een verplicht programma van 60 studiepunten. Ook het tweede jaar (B2) bestaat uit een verplicht programma van 60 studiepunten (inclusief een keuzeonderdeel). In het derde jaar (B3) kiest men in aanvulling op het verplichte deel van 30 studiepunten twee minoren (samen 30 studiepunten). Studenten volgen in de major van de opleiding ook een Core Curriculum, dat bestaat uit 3 vakken van elk 5 ECTS. Deze vakken zijn verplicht.

Voor alle studenten die per september 2014 of later zijn begonnen aan een bacheloropleiding binnen de Faculteit der Letteren is de bacheloropleiding als volgt ingericht:
Iedere bacheloropleiding omvat 180 studiepunten (ECTS), waarvan er 135 worden besteed aan de major (het ‘hoofdvak’), 30 aan minoren (twee minoren van elk 15 ECTS) en 15 aan een core curriculum Geesteswetenschappen (GW).
Voor alle studenten die per september 2011 zijn begonnen aan een bacheloropleiding binnen de Faculteit der Letteren is de bacheloropleiding als volgt ingericht: Iedere bacheloropleiding omvat 180 studiepunten (ECTS), waarvan er 120 worden besteed aan de major (het ‘hoofdvak’), 45 aan minoren (zijnde drie minoren van elk 15 stp) en 15 aan een core curriculum Geesteswetenschappen (GW).

Aanwezigheidsplicht colleges
Voor alle werkcolleges van GLTC geldt een aanwezigheidsplicht. Zie hiervoor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de BA GLTC.

Honours Programma
De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy