Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-GLTCB112 Academische Communicatieve Vaardigheden (0 ec)
LET-GLTCB304 Antieke Wijsbegeerte 2 (5 ec)
LET-GLTCB306 Bachelorscriptiecolloquium en bachelorscriptie (10 ec)
LET-GLTCB305 Bachelorwerkcollege Grieks (5 ec)
LET-GLTCB213 Bachelorwerkcollege Latijn (5 ec)
FTR-FICC200 Core Curriculum course 2: Theories of Interpretation: Understanding and Explanation in the Humanities (5 ec)
LET-KGCC200 Core Curriculum course 2: Ways of seeing (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
FTR-RTCC200 Core Curriculum vak 2: De Zijderoute (5 ec)
FTR-THCC200 Core Curriculum vak 2: Intellectuele geschiedenis van het christendom (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Beowulf tot Brecht (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-GLTCB216 Geschiedenis, theorie en methoden van de archeologie (5 ec)
LET-GLTCB101 Griekse grammatica 1 (5 ec)
LET-GLTCB102 Griekse grammatica 2 (5 ec)
LET-GLTCB201 Griekse letterkunde 1 (5 ec)
LET-GLTCB210 Griekse taalkunde 1 (5 ec)
LET-GLTCB217 Griekse taalkunde 2 (5 ec)
LET-GLTCB103 Griekse teksten 1 (5 ec)
LET-GLTCB104 Griekse teksten 2 (5 ec)
LET-GLTCB109 Inleiding Klassieke filologie (5 ec)
LET-GLTCBICGG Intensiveringscursus Griekse grammatica (remedial Greek grammar) (5 ec)
LET-GLTCBICLG Intensiveringscursus Latijnse grammatica (remedial Latin grammar) (5 ec)
LET-GLTCB301 Interdisciplinair werkcollege (5 ec)
LET-GLTCB110 Klassieke archeologie I (5 ec)
LET-GLTCB111 Klassieke archeologie II (5 ec)
LET-GLTCMI108 Klassieke mythologie in tekst en beeld (5 ec)
LET-GLTCB105 Latijnse grammatica 1 (5 ec)
LET-GLTCB106 Latijnse grammatica 2 (5 ec)
LET-GLTCB203 Latijnse letterkunde 1 (5 ec)
LET-GLTCB211 Latijnse taalkunde (5 ec)
LET-GLTCB107 Latijnse teksten 1 (5 ec)
LET-GLTCB108 Latijnse teksten 2 (5 ec)
LET-GLTCB214 Literatuurwetenschap en de Klassieken (5 ec)
LET-GLTCB209 Methoden en technieken van de Klassieken (5 ec)
LET-GLTCMI109 Nieuwgrieks I (5 ec)
LET-GLTCMI110 Nieuwgrieks II (5 ec)
LET-GESB170 Oude geschiedenis 1 (classici) (5 ec)
LET-GESB2700 Oude geschiedenis 2 (classici) (5 ec)
LET-GESB931 Romeinse keizertijd (5 ec)
LET-GLTCMI122 Sicily throughout the ages (5 ec)
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages (5 ec)
LET-GLTCMI113 Veldwerkstage Klassieke archeologie (5 ec)
LET-GLTCB206 Vroegchristelijk Grieks en Latijn 2 (5 ec)
LET-GLTCMI114 Werkcollege Cultureel vondstmateriaal (5 ec)
LET-GLTCMI101 Werkcollege Griekse Taal- en Letterkunde (5 ec)
LET-GLTCMI112 Werkcollege Klassieke archeologie (5 ec)
LET-GLTCMI102 Werkcollege Latijnse Taal- en Letterkunde (5 ec)
LET-GLTCMI115 Werkcollege Provinciaal-Romeinse Archeologie (5 ec)
LET-GLTCCC100 Wijsgerige reflectie: Antieke Wijsbegeerte 1 (5 ec)