Zoek in de site...

Programma B3

Voor studenten die in 2014-2015 of later hun studie begonnen:

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4
Werkgroep en excursie Middeleeuwen LET-KGB320 10 X X
Periodewerkgroep (keuze) LET-KGB20016
LET-KGB30016
5 X X
Thematische keuzecursus (keuze) LET-KGB701
LET-KGB702
LET-KGB703
LET-KGB704
LET-KGB705
LET-KGB706
5 X X X X
Architectuur LET-KGB330 5 X X
Denken over Kunstgeschiedenis LET-KGB215 5 X X
CC 3 LET-LETCC300 5 X X
Minor 2 15 X X X X
Bachelorwerstuk + werkgroep LET-KGB400 10 X X
Totaal 60 15 15 15 15

Voor studenten die in 2013-14 of eerder hun studie begonnen:

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4
Werkgroep en excursie Middeleeuwen LET-KGB320 10 X X
Periodewerkgroep (voorheen Majorwerkgroep) LET-KGB20016
LET-KGB30016
5 X X
CC 3 LET-LETCC300 5 X X
Minor 15 X X
Minor 15 X X X X
Bachelorwerstuk + werkgroep LET-KGB400 10 wrkgrp X X
Totaal 60 15 15 15 15

Extracurriculair aanbod

De Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis kent geen vrije ruimte. Studenten kunnen buiten het reguliere studieprogramma evenwel, naar eigen inzicht en interesse en afhankelijk van de tijd die hun ter beschikking staat, er voor kiezen extra vakken te volgen. Cursusbeschrijvingen zijn te vinden onder het kopje 'informatie per cursus'.

Indien deze cursussen succesvol worden afgerond, kunnen de daarmee behaalde studiepunten niet worden meegeteld in het regulier curriculum. Wel kunnen de cursussen als 'extracurriculaire' vakken worden opgenomen in het diplomasupplement. Daarnaast is het onder bepaalde voorwaarden en na toestemming van de Examencommissie mogelijk deze vakken op te nemen in een een vrije minor. Voor studenten Kunstgeschiedenis relevante voorbeelden van dergelijke vakken zijn:

- de cursus plus stage (Kunsthistorisch documenteren) die wordt aangeboden door het Centrum voor Kunstistorische Documentatie (CKD) van de Radboud Universiteit,

- de cursus 'American Art' die deel uitmaakt van het programma Amerikanistiek van de opleiding Engelse taal en cultuur.

- cursussen die worden georganiseerd in samenwerking met andere universiteiten in Nederland (zoals 'Licht op Italië'), en

- cursussen die worden aangeboden door de verschillende Nederlandse instituten in het buitenland (zoals het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence en het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome).