Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-ETCAMB203 American Art (5 ec)
LET-KGB330 Architectuur (5 ec)
LET-KGB400 Bachelorwerkstuk + werkgroep (10 ec)
FTR-FICC200 Core Curriculum course 2: Theories of Interpretation: Understanding and Explanation in the Humanities (5 ec)
LET-KGCC200 Core Curriculum course 2: Ways of seeing (5 ec)
LET-KGCC100 Core Curriculum vak 1: Wijsgerige reflectie: esthetica (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
FTR-RTCC200 Core Curriculum vak 2: De Zijderoute (5 ec)
FTR-THCC200 Core Curriculum vak 2: Intellectuele geschiedenis van het christendom (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Beowulf tot Brecht (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-KGB215 Denken over Kunstgeschiedenis: theorie en historiografie (5 ec)
LET-KGB703 Fake or fortune: onderzoek naar authenticiteit en vervalsing (thematische keuzecursus) (5 ec)
LET-KGB701 Gouden Eeuwen: de kunst van de barok in Italië en de Nederlanden (thematische keuzecursus) (5 ec)
LET-KGB705 Het boek als kunstwerk (thematische keuzecursus) (5 ec)
LET-KGB240 Het materiaal van de kunstenaar (5 ec)
LET-KGB205 Iconografie (5 ec)
LET-GLTCB110 Klassieke archeologie I (5 ec)
LET-GLTCB111 Klassieke archeologie II (5 ec)
LET-KGB1100A Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen 1 (5 ec)
LET-KGB1100B Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen 2 (5 ec)
LET-KGB1400A Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: 1918-heden (5 ec)
LET-KGB1350A Kunstgeschiedenis van de moderne tijd: van de Franse revolutie tot 1918 (5 ec)
LET-KGB1226 Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Noord-Europa (5 ec)
LET-KGB1225 Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Zuid-Europa (5 ec)
LET-KGB270 Kunsthistorisch documenteren (5 ec)
LET-KGB350 Licht op Italië (5 ec)
LET-KGB1630A Methoden en Vaardigheden 1 (5 ec)
LET-KGB1630B Methoden en Vaardigheden 2 (5 ec)
LET-KGB1630C Methoden en Vaardigheden 3 (5 ec)
LET-KGB1630D Methoden en Vaardigheden 4 (5 ec)
LET-KGB702 Modern art in context: Humor as strategy in art, 1950-2017 (thematische keuzecursus) (5 ec)
LET-KGB706 Monumentenzorg in Nederland in internationaal perspectief (thematische keuzecursus) (5 ec)
LET-KGB20016 Periodewerkgroep 1 - Portretkunst van Alexander de Grote tot Julius Caesar (5 ec)
LET-KGB30016 Periodewerkgroep 2 - Het Sublieme (5 ec)
LET-KGB704 Perspectives on Photography: History and Theory (c. 1839-present) (thematische keuzecursus) (5 ec)
LET-KGB225 Werkgroep en excursie Florence (10 ec)
LET-KGB320 Werkgroep en excursie Middeleeuwen (10 ec)
LET-KGB220 Werkgroep en excursie Parijs (10 ec)