Zoek in de site...

Programma B2

Het tweede bachelorjaar (B2) bestaat voor 35 studiepunten uit cursussen die tot de major (ofwel de hoofdvakstudie) Kunstgeschiedenis behoren. Voor 10 studiepunten volgt ieder vakken uit het 'core curriculum'; voor 15 studiepunten kiest iedere student een naar eigen inzicht in te vullen minor. De opleiding Kunstgeschiedenis adviseert elke student die Kunstgeschiedenis als zijn hoofdvak beschouwt, in het tweede jaar een disciplinaire minor Kunstgeschiedenis te volgen van de tijdsperiode die zijn/haar eerste voorkeur geniet. De minor en de major Kunstgeschiedenis blijven dan sterk supplementair: met dit pakket wordt een stevige disciplinaire basis gelegd, van waaruit in het derde jaar naar eigen interesse en capaciteiten keuzes voor 'breder' of 'dieper' kunnen worden gemaakt, binnen en buiten de opleiding Kunstgeschiedenis.

Voor studenten die in 2014-2015 of later hun studie begonnen:

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4
Werkgroep en excursie moderne periode (Parijs) LET-KGB220 10 X

Werkgroep en excursie vroegmoderne periode (Florence) LET-KGB225 10

X

X
Periodewerkgroep (keuze) LET-KGB20016
LET-KGB30016
5 X X
Het materiaal van de kunstenaar LET-KGB240 5 X X
CC1 (Wijsgerige reflectie: esthetica) LET-KGCC100 5 X
Iconografie LET-KGB205 5 X
CC2 (keuze) Keuze 5 X X
Minor 1 15 X X
Totaal 60 15 15 15 15

voor studenten die in 2013-2014 of eerder hun studie begonnen:

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4
Werkgroep en excursie moderne periode (Parijs) LET-KGB220 10 X
Denken over Kunstgeschiedenis LET-KGB215 5 X X
Iconografie LET-KGB205 5 X
Core Curriculum vak 1 (Wijsgerige reflectie: esthetica) LET-KGCC100 5 X
Core Curriculum vak 2 (keuze uit aanbod) Keuze 5 X X
Werkgroep en excursie vroegmoderne periode (Florence) LET-KGB225 10 X X
Periodewerkgroep 1 of 2 (voorheen Majorwerkgroep) LET-KGB20016
LET-KGB30016
5 X X
Minor 15 X X
Totaal 60 15 15 15 15

Extracurriculair aanbod

De Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis kent geen vrije ruimte. Studenten kunnen buiten het reguliere studieprogramma evenwel, naar eigen inzicht en interesse en afhankelijk van de tijd die hun ter beschikking staat, er voor kiezen extra vakken te volgen. Cursusbeschrijvingen zijn te vinden onder het kopje 'informatie per cursus'.

Indien deze cursussen succesvol worden afgerond, kunnen de daarmee behaalde studiepunten niet worden meegeteld in het regulier curriculum. Wel kunnen de cursussen als 'extracurriculaire' vakken worden opgenomen in het diplomasupplement. Daarnaast is het onder bepaalde voorwaarden en na toestemming van de Examencommissie mogelijk deze vakken op te nemen in een een vrije minor. Voor studenten Kunstgeschiedenis relevante voorbeelden van dergelijke vakken zijn:

- de cursus plus stage (Kunsthistorisch documenteren) die wordt aangeboden door het Centrum voor Kunstistorische Documentatie (CKD) van de Radboud Universiteit,

- de cursus 'American Art' die deel uitmaakt van het programma Amerikanistiek van de opleiding Engelse taal en cultuur.

- cursussen die worden georganiseerd in samenwerking met andere universiteiten in Nederland (zoals 'Licht op Italië'), en

- cursussen die worden aangeboden door de verschillende Nederlandse instituten in het buitenland (zoals het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence en het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome).