Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Vanaf september 2015 is de opleiding gestart met een nieuw programma. Dat betekent dat dit studiejaar (2016-2017) het tweede jaar vernieuwd wordt.

Voor alle vakken die in 2016-2017 niet meer aangeboden worden, zijn vervangende vakken vastgesteld. Studenten die tweedejaarsvakken (2015-2016) niet gehaald hebben, wordt zeer sterk aangeraden om een afspraak te maken met de studieadviseur via de website van het Studenten Informatiepunt Letteren.

Cursus 2015-2016 Vervangcursus
Aandachtgebieden in de Nederlandse letterkunde De auteur is dood, leve de auteur of Geschiedenis Literatuurtheorie
Literatuurgeschiedenis 3 LG college Modern Vlaanderen + LG college Twintigste eeuw
Van Klank tot Woord Van Klank tot woord (bij een andere talenopleiding die het vak nog wel aanbiedt)
Taalverandering en taalvariatie Taalverandering in context
Schoolvak Nederlands Keuzevak of minorvak
Digital Humanities Keuzevak of minorvak
Recent Vlaams proza Keuzevak of minorvak
Toekomstromans Keuzevak  of minorvak
Experimenteel onderzoek naar persuasieve teksten Keuzevak of minorvak
Vroegmoderne letterkunde Keuzevak  of minorvak

Twee vakken zijn van naam veranderd, maar de inhoud van die vakken blijft gelijk. Het betreft de volgende vakken:

-Inleiding psycholinguïstiek > Taal en cognitie: inleiding in de psycholinguïstiek
-Tekstontwerp >  Taal en overtuiging 1: tekstontwerp