Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-NTCB113 Achttiende eeuw: Letterkunde 3 (5 ec)
LET-NTCB220 Constituenten- en zinsstructuur in het Nederlands (5 ec)
FTR-FICC200 Core Curriculum course 2: Theories of Interpretation: Understanding and Explanation in the Humanities (5 ec)
LET-KGCC200 Core Curriculum course 2: Ways of seeing (5 ec)
LET-LETCC100 Core Curriculum vak 1: Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het denken (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
FTR-RTCC200 Core Curriculum vak 2: De Zijderoute (5 ec)
FTR-THCC200 Core Curriculum vak 2: Intellectuele geschiedenis van het christendom (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Beowulf tot Brecht (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-NTCB213 Eenentwintigste eeuw: Letterkunde 7 (5 ec)
LET-NTCB603 Experimenteel onderzoek (keuzevak) (5 ec)
LET-NTCB112 Gouden eeuw: Letterkunde 2 (5 ec)
LET-NTCB123 Klank en Woordstructuur: Fonologie/Morfologie (5 ec)
LET-NTCB3115 Literaire canon (5 ec)
LET-NTCB223 Methoden in de Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB111 Middeleeuwen: Letterkunde 1 (5 ec)
LET-NTCB211 Modern Vlaanderen: Letterkunde 5 (5 ec)
LET-NTCB210 Negentiende eeuw: Letterkunde 4 (5 ec)
LET-NTCB140 Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB121 Spraak en betekenis: Fonetiek en semantiek (5 ec)
LET-NTCB3503 Statistiek (5 ec)
LET-NTCB221 Taal en Cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek (5 ec)
LET-NTCB130 Taal en Media: Inleiding Taalbeheersing (5 ec)
LET-NTCB230 Taal en overtuiging 1: Tekstontwerp (5 ec)
LET-NTCB231 Taal en overtuiging 2: Retorica en argumentatie (5 ec)
LET-NTCB120 Taal en Taalverleden: Inleiding Taalkunde/Middelnederlands (5 ec)
LET-NTCB131 Taal in Actie: Discourseanalyse (5 ec)
LET-NTCB222 Taalverandering in context (5 ec)
LET-NTCB3502 Tekstanalyse (5 ec)
LET-NTCB212 Twintigste eeuw: Letterkunde 6 (5 ec)
LET-NTCB606 Van Adam tot Zeus: Invloed van Bijbel en klassieken op de Nederlandse letterkunde (keuzevak) (5 ec)
LET-NTCB3114 Verdieping letterkunde (5 ec)
LET-NTCB110 Wat is literatuur: Inleiding letterkunde (5 ec)
LET-NTCB122 Zinsstructuur toen en nu: Vroegnieuwnederlands en syntaxis (5 ec)