Zoek in de site...

Programma B2

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Taal en overtuiging 1: Tekstontwerp LET-NTCB230 5 X X
Taal en overtuiging 2: Retorica en argumentatie LET-NTCB231 5 X X
Constituenten- en zinsstructuur in het Nederlands LET-NTCB220 5 X X
Methoden in de Neerlandistiek LET-NTCB223 5 X X
Taalverandering in context LET-NTCB222 5 X X
Taal en cognitie: Inleiding in de Psycholinguïstiek LET-NTCB221 5 X X
Negentiende eeuw: Letterkunde 4 LET-NTCB210 5 X
Modern Vlaanderen: Letterkunde 5 LET-NTCB211 X
Twintigste eeuw: Letterkunde 6 LET-NTCB212 X
Eenentwintigste eeuw: Letterkunde 7 LET-NTCB213 X
Keuzevak Core Curriculum div. 5 X X
1 extra keuzevakken in de major* div. X X

* In het tweede Bachelorjaar kiest de student 1 extra majorvak uit de volgende vakken:

Keuzevak Cursuscode EC 1 2 3 4
Van Adam tot Zeus: Invloed van Bijbel en klassieken op de Nederlandse letterkunde LET-NTCB606 5 X X
Experimenteel onderzoek LET-NTCB603 5 X X

-Studenten die in 2015-2016 één of meer keuzevakken niet hebben gehaald, kunnen 'Van Adam tot Zeus: Invloed van Bijbel en klassieken op de Nederlandse letterkunde' niet kiezen, omdat ze dat vak al in het reguliere majorgedeelte van de opleiding hebben gevolgd. Studenten die het vak 'Experimenteel onderzoek naar persuasieve teksten' hebben gehaald, komen niet in aanmerking voor het vak 'Experimenteel onderzoek'. Voor deze studenten is het vak 'Het boek als kunstwerk' (LET-KGB705) opengesteld. In overleg met de studieadviseur kan ook gekozen worden voor een extra minorvak.

-Studenten die voor september 2014 zijn gestart, volgen geen keuzevakken, maar drie minoren van 15ec.