Zoek in de site...

Programma B3 Frans

In het derde bachelorjaar bestaat de major uit 25 studiepunten. Daarnaast zijn 30 studiepunten beschikbaar voor twee minoren (die je kunt samenstellen met vakken die je aan een Franstalige universiteit hebt behaald) en volg je nog één module (5 EC) uit het Core Curriculum.

Bachelor 3 major
studierichting Frans
Cursuscode 1 2 3 4
Traduction LET-RTCBF301 X X
Méthodes littéraires & linguistiques LET-RTCBF302 X
Actualités culturelles LET-RTCBF303 X
CC vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving LET-LETCC300 X X
Bachelorwerkstuk LET-RTCF304 X X
Totaal 30

Het bachelorwerkstuk, een afsluitend werkstuk op een van de terreinen van de opleiding, zet de kroon op de bachelorfase. Zoals al eerder vermeld, is het hier dat de student laat zien in staat te zijn de opgedane kennis toe te passen op een van de deelgebieden van de studierichting en daarover op wetenschappelijk verantwoorde wijze te rapporteren. Het bachelorwerkstuk is een essay over een afgebakend onderwerp dat in het Frans, respectievelijk het Spaans geschreven wordt. Er staan 10 studiepunten voor het werkstuk. Het onderwerp ligt op een van de vakgebieden: Taalkunde, Letterkunde of Cultuurkunde en wordt bepaald in overleg met de betrokken begeleider. Voor richtlijnen, zie het bachelorvademecum en de schrijfwijzer RTC op de homepage van STIP (http://www.ru.nl/stip/schrijfwijzers-per/schrijfwijzer-2/)

Het werkstuk is bedoeld als een proeve van bekwaamheid en dient op zichzelf te staan. Het is dus niet bedoeld als afronding van een stage of ter voorbereiding op een MA-scriptie, maar biedt wel een mogelijkheid tot een eerste intensieve kennismaking met de literatuur over een onderwerp waarop later door middel van eigen onderzoek kan worden voortgebouwd.

Iedere student wordt uitgenodigd een onderwerp voor het bachelorwerkstuk te kiezen, maar het is uiteindelijk aan de opleidingscoördinator en de begeleider om toestemming te verlenen dan wel te onthouden.