Zoek in de site...

Programma B1 Frans

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 20 EC 1 2 3 4
Compétences orales 1 LET-RTCBF101A X X
Compétences orales 2 LET-RTCBF101B X X
Compétences écrites 1 LET-RTCBF102 X X
Compétences écrites 2 LET-RTCBF103 X X
Initiation à la grammaire française 1 LET-RTCBF104A X X
Initiation à la grammaire française 2 LET-RTCBF104B X X
Letter- en cultuurkunde 20 EC
Histoire de la culture française 1 LET-RTCBF105 X X
Histoire de la culture française 2 LET-RTCBF106 X X
La France au XXIe siècle LET-RTCBF107 X X
Sources médiévales/Littérature Renaissance LET-RTCBF108 X X
Taalkunde 20 EC
Explorer la langue française LET-RTCBF109 X
Sur les traces de la langue française LET-RTCBF110 X
Langue, culture et société LET-RTCBF111 X X
Van Woord tot Zin LET-TWB133 X X
Totaal 60


Het eerste jaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats geeft zij een complete indruk van de verschillende aspecten van de opleiding Romaanse talen en culturen. Op grond hiervan kan worden vastgesteld of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel: als het propedeuse-examen behaald is, bestaat er een redelijke garantie dat het vervolgprogramma van de bacheloropleiding met succes doorlopen kan worden.
Als eindtermen voor de propedeuse geldt dat de student beschikt over een basiskennis op het vakgebied van de Franse of Spaanse taal-, letter- en cultuurkunde. Tevens beschikt de student over een basiskennis van het Spaans of het Frans. Daarnaast heeft hij/zij vaardigheden opgedaan op het gebied van communicatie en informatieverwerking.