Zoek in de site...

Programma B2 Frans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 50 studiepunten. Daarnaast worden er twee modules van het Core Curriculum gevolgd. Verder biedt de opleiding ook een facultaire minor Italiaans aan, waarin de belangrijkste regels van de Italiaanse grammatica behandeld worden; tevens leren de studenten op gevorderdenniveau Italiaans lezen en spreken; ten slotte verdiept de student zich in de kunstgeschiedenis van Italië.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 15 EC 1 2 3 4
Compétences orales 3
Compétences orales 4
LET-RTCBF201 X X X X
Renforcement grammatical + traduction LET-RTCBF202 X X
Écriture scientifique en pratique LET-RTCBF203 X X
Letter- en cultuurkunde 15 EC
Littérature et société (XVIIe-XIXe siècles) LET-RTCBF210 X X
Littérature et société (XXe-XXIe siècles) LET-RTCBF211 X X
Atelier Culture LET-RTCBF206 X X
Taalkunde 10 EC
Apprendre le français LET-RTCBF209 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCBEN213 X X
Taal-, letter- en cultuurkunde 10 EC
La communication en entreprise LET-RTCBF205 X X
Tendances actuelles de la recherche LET-RTCBF207 X X
Core Curriculum 10 EC
Wijsgerige reflectie LET-LETCC100 X X
Kennis en inzichten in de humaniora (keuzevak) LET-LETCC200 X X
Totaal aantal studiepunten 60
B2 facult. minor Italiaans Taal en Cultuur 1 2 3 4
Italiaanse taalverwerving: grammatica LET-RTCMIT601 X X
Italiaanse taalverwerving: lees- en spreekvaardigheid LET-RTCMIT602 X
Italiaanse Letterkunde: schrijvers en schilders LET-RTCMIT603 X X
Totaal aantal studiepunten 15