Zoek in de site...

Programma B2 Spaans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 50 studiepunten. Daarnaast worden er twee modules van het Core Curriculum gevolgd. Verder biedt de opleiding ook een facultaire minor Italiaans aan, waarin de belangrijkste regels van de Italiaanse grammatica behandeld worden; tevens leren de studenten op gevorderdenniveau Italiaans lezen en spreken; ten slotte verdiept de student zich in de kunstgeschiedenis van Italië.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 10 EC 1 2 3 4
Spaans 3: Communicatieve Vaardigheden RTCBS201 X X
Spaans 4: Communicatieve Vaardigheden RTCBS202 X X
Letterkunde 10 EC
De Borges al best seller: estudios de recepción RTCBS204 X X
El Quijote y sus trayectos RTCBS209 X X
Cultuurkunde 15 EC
Actualidades literarias, culturales y políticas RTCBS211 X X
Representaciones culturales en España RTCBS210 X
Identidad y diversidad: México y los Estados Unidos RTCBMIS603 X
Core Curriculum 10 EC
Wijsgerige reflectie LET-LETCC100 X X
Kennis en inzichten in de humaniora (keuzevak) LET-LETCC200 X X
Taalkunde 15 EC
Lengua, cultura y sociedad RTCBS206 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCBEN213 X X
Español como lengua segunda RTCBS208 X X
Totaal 60

B2 facult. minor Italiaans Taal en Cultuur

1

2

3

4

Italiaanse taalverwerving: grammatica

LET-RTCMIT601

X

X

Italiaanse taalverwerving: lees- en spreekvaardigheid

LET-RTCMIT602

X

Italiaanse Letterkunde: schrijvers en schilders LET-RTCMIT603 X X

Totaal

15