Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste bachelorjaar (propedeuse of B1) geeft een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kun je vaststellen of je studiekeuze de juiste is. Met het oog op deze oriënterende functie is ervoor gezorgd dat de verschillende specialismen in de opleiding in het propedeuseprogramma aan bod komen. Daarnaast heeft de propedeuse een selecterend doel: als je het propedeuse-examen op tijd haalt, bestaat er een goede kans dat je de rest van de bachelorfase met succes kunt doorlopen. Het programma van de propedeuse dient dus inzicht te geven in de verschillende soorten kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de gehele studie en in de moeilijkheidsgraad daarvan.

De doelstellingen van de propedeuse Taalwetenschap laten zich vertalen in de eindtermen van dit eerste bachelorjaar. Als je de propedeuse hebt afgerond, heb je: 
- inzicht gekregen in de verschillende vakgebieden waaruit de taalwetenschap bestaat; 
- basiskennis op die verschillende vakgebieden verworven; 
- kennisgemaakt met basisvaardigheden die nodig zijn voor studie en onderzoek in de verschillende deelgebieden van de taalwetenschap; 
en ben je dus in staat om te beslissen of deze studie voor jou de juiste keuze is.

Het propedeuseprogramma Taalwetenschap is hetzelfde voor alle studenten. De meeste cursussen zijn thematisch en bestrijken een belangrijk deel van het hele gebied van de Taalwetenschap, vanuit een aantal verschillende invalshoeken. Deze thematische cursussen worden aangevuld met methodologische cursussen, waarin je wordt getraind in onderzoeksmethoden en technieken en academische communicatieve vaardigheden. Het betreft de cursussen Taalkundige Databestanden en Statistiek 1 in het eerste semester en LingLab 1 in het tweede semester.

In B1 wordt ook het eerste vak in de reeks van drie vakken van het zogenaamde Core curriculum Geesteswetenschappen gegeven. Het betreft de cursus Taalfilosofie.

In onderstaand overzicht worden alle vakken uit het eerste bachelorjaar vermeld. Voor elke cursus staan 5 studiepunten (ECTS). Je kunt in het schema zien in welke periode(s) de vakken worden aangeboden. Alle cursussen in het eerste jaar worden gegeven op niveau 1. Verderop in dit hoofdstuk volgt een beschrijving van elk vak.

B1 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat -
Statistiek 1 LET-TWB126 5 X
Taalkundige databestanden LET-TWB121 5 X X
Moedertaalverwerving LET-TWB132 5 X X
Taalanalyse LET-TWB135 5 X X
Fonetiek LET-TWB129 5 X X
Taal en cultuur LET-TWB128 5 X
Informatieverwerking LET-TWB114 5 X X
Semantiek LET-TWB116 5 X X
Van woord tot zin LET-TWB133 5 X X
LingLab 1 LET-TWB131A 5 X X
Core curriculumcursus 1: Taalfilosofie LET-TWCC100 5 X X
Inleiding Taal- en Spraakpathologie LET-TWB134 5 X X
Totaal 60 15 15 15 15