Zoek in de site...

Creative Educational Design

Betrokken opleiding: n.v.t
Minorcoördinator: A.M.J. (Anne) Kempers, MA; a.kempers@let.ru.nl
Toegankelijk voor:

Bachelorstudenten van de opleidingen Duitse taal en cultuur, Engelse taal en cultuur (incl. Amerikanistiek), Griekse en Latijnse taal en cultuur, Romaanse talen en culturen (Frans en Spaans), Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap, Communicatie- en informatiewetenschappen en Algemene Cultuurwetenschappen.

Ingangseisen: Geen.
Periode: 1 en 2

Inhoud

Zoek jij een uitdagende minor die over de grenzen van jouw vakgebied reikt? Ben je geïnteresseerd in het voortgezet onderwijs en denk je na over leraarschap? Wil je kennismaken met innovatieve en vernieuwende onderwijsvormen en -methoden?  Dan is de minor Creative Educational Design absoluut iets voor jou.

Tijdens je academische letterenopleiding bestudeer je onder andere taal, literatuur en cultuur. Maar heb je wel eens nagedacht over de overdracht van deze kennis? Hoe breng je de inhoud van jouw vakstudie over op anderen? Hoe kan jouw vakgebied het beste worden onderwezen in het voortgezet onderwijs? Welke didactische principes liggen hieraan ten grondslag? Binnen de cursus Taal- en Cultuurdidactiek verdiep jij je in dergelijke kwesties. Deze minor gaat echter een stap verder. Je krijgt in de cursus Educational Design namelijk de vrijheid om vanuit jouw studieachtergrond een innovatief educatief ontwerp te ontwerpen, creëren en implementeren. Zo ervaar je dat je als docent deel uit kunt maken van onderwijsontwikkeling. In deze cursus krijg je handvatten aangereikt voor de ontwikkeling van een educatief ontwerp dat kan worden toegepast in een les en maak je kennis met innovatieve taal-tools. Naast onderwijs van hoogleraren op de universiteit komen ook grensverleggende docenten uit het voortgezet onderwijs vertellen over hun lespraktijk op school. Natuurlijk ga je ook zelf veldonderzoek verrichten op een middelbare school.

Omdat je intensief kennismaakt met zowel de theorie als de praktijk van voortgezet onderwijs, biedt deze minor een uitgelezen mogelijkheid om je te oriënteren op een educatieve master en/of een carrière in het (voortgezet) onderwijs.

Een andere manier om je te kunnen oriënteren op het docentschap is de Core Curriculum 2 cursus ‘De academicus voor de klas' (5ec). Meer informatie over deze cursus is te vinden in de studiegids van je eigen opleiding.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 Educational Design LET-LETMI101 10
1 Taal- en Cultuurdidactiek LET-LETMI102 5