Zoek in de site...

Educatieve minor

De Radboud Docenten Academie verzorgt een educatieve minor die je kunt volgen in het derde jaar van je bachelor. Met deze educatieve minor behaal je, in combinatie met je bachelordiploma, een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, waarmee je les kunt geven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t.

De minor heeft een omvang van 30 studiepunten, die in een half studiejaar worden gevolgd. Qua vorm en inhoud is de educatieve minor vergelijkbaar met de eerste helft van de educatieve master. Ook de minor bestaat voor de helft uit stage.

Vakken

De docentenacademie biedt een educatieve minor aan voor de volgende schoolvakken:

Nederlands
Grieks & Latijn
Engels
Frans
Duits
Spaans
Geschiedenis
Godsdienst & levensbeschouwing

Zie voor meer informatie over de educatieve minor de website van de Radboud Docenten Academie.