Zoek in de site...

Museumeducatie

Betrokken opleiding: Algemene Cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: dr. M.J.C.G. Stevens
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Propedeuse
Periode: 1 en 2

Inhoud

Educatie is uitgegroeid tot een speerpunt in het beleid van culturele instellingen en de overheid. In deze minor maak je kennis met de wereld van de museumeducatie, een belangrijk toekomstig werkveld voor studenten met een (kunst-) historische, cultuurwetenschappelijke en letterkundige achtergrond.

De minor bestaat uit twee modules. In de eerste, Leren in het museum (10 stp.), word je ingeleid in de theorie en geschiedenis van musea, onderwijs en overdracht, vanuit het perspectief van het historische museum, het beeldende kunstmuseum en musea voor (nieuwe) media.

In de tweede module, Museumeducatieve praktijk (5 stp.), maak je intensief kennis met de praktijk door in een ‘eigen' museum door middel van observaties, interviews en het bestuderen van educatief materiaal en beleidsdocumenten de educatie in beeld te brengen. Ook ontwikkel je materiaal voor het museum en oefen je met het geven van rondleidingen.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 Leren in museum LET-ACWBMI04 10
1 en 2 Museumeducatieve praktijk LET-ACWBMI05 5