Zoek in de site...

Gender in kunst, cultuur en geschiedenis

Betrokken opleiding: Algemene Cultuurwetenschappen, Geschiedenis, Filosofie, Genderstudies
Minorcoördinator: mw. dr. L. Plate (ACW)
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: geen
Periode: 1 en 2

Inhoud

De minor Gender in kunst, cultuur en geschiedenis biedt studenten de gelegenheid zich te verdiepen in de historische en culturele achtergronden van sekseverhoudingen en representaties van gender in literatuur, geschiedenis, kunst, en materiële cultuur. Studenten besteden aandacht aan de theoretische concepten sekse en gender en aan de invloed van klassieke teksten sinds de verlichting. Ze passen deze begrippen zelfstandig toe op concrete cases in de gekozen cursus. Studenten kunnen in grote lijnen de historisch gegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen beschrijven en verklaren binnen specifieke culturele contexten; represen­taties in literaire en historische teksten, en materiele cultuur en kunst analyseren vanuit een genderperspectief; het huidige denken over multiculturaliteit en emanci­patie relateren aan de teksten van invloedrijke denkers en schrijvers sinds de ver­lichting; en de inzichten vanuit genderstudies in de letterenfaculteit verbinden met disciplines uit andere faculteiten.

De cursussen Extreme Makeover en Feminist Classics zijn verplicht (zie voor informatie over deze vakken de studiegids van de Faculteit Sociale wetenschappen). Daarnaast maak je een keuze uit Inleiding Gendergeschiedenis en Gender & de kunsten.