Zoek in de site...

Duitse taal en cultuur

Betrokken opleiding: Duitse Taal en Cultuur
Minorcoördinator: Dr. M. Rem, m.rem@let.ru.nl
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen met uitzondering van studenten DTC en – bij een aantal vakken – studenten CIW met Duits, wanneer de cursus een verplicht onderdeel is van hun major. Het benodigde ingangsniveau Duits is per cursus vastgesteld. Let op: voor een aantal cursussen (gemarkeerd met *) geldt dat zij op twee niveaus worden aangeboden bij resp. CIW en DTC.
Ingangseisen: Per cursus vastgesteld.
Periode: 1-4

Inhoud

Duits wordt gezien als één van de belangrijkste wereldtalen. Kennis van het Duits en van Duitsland is belangrijk voor het bedrijfsleven, de overheid, voor vele werkomgevingen in de grensregio en vaak ook in de wetenschappelijke wereld. In deze minor staan de Duitse cultuur en de Duitse taal centraal. Dat wil zeggen dat de Duitse cultuur zowel uit (cultuur)historisch als uit linguïstisch perspectief wordt belicht. Studenten vergroten hun kennis van de Duitse taal en krijgen inzicht in verschillende aspecten van de Duitstalige cultuur en maatschappij, in heden en verleden.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 B1: Grundlagen der deutschen Grammatik* LET-DTCB101 5
1 en 2 B1: Wie liest man Literatur? LET-DTCB112 5
1 en 2 B1: Lyrik, Poesie, Poetry LET-DTCB110 5
1 en 2 B1: Sprachpraxis Deutsch* LET-DTCB107 5
3 en 4 B1: Wendepunkte der deutschen Geschichte LET-DTCB105 5
3 en 4 B1: Geschichte der deutschen Literatur LET-DTCB108 10
1 en 2 B2: Geschichte des Deutschen LET-DTCB208 5
1 en 2 B2: Unterhaltungsformen populärer Kultur LET-DTCB209 5
1 en 2 B2: Textgestaltung aus interkultureller Perspektive* LET-DTCB202 5
3 B2: Fragen des 21. Jahrhunderts LET-DTCB224 5
3 en 4 B3: Ältere deutsche Literatur und Kultur LET-DTCB311 5
3 en 4 B3: Forschung und Didaktik DaF LET-DTCB304 5
3 B3: Autor und Werk LET-DTCB301 5
1 en 2 Extra aanbod: Tandemkurs LET-DTCB602 5

* Deze cursussen worden bij Duitse taal en cultuur allemaal op C1-niveau gegeven, maar kunnen bij de opleiding CIW ook op B2-niveau gevolgd worden:

De B2-equivalent van de cursus Grundlagen der deutschen Grammatik is Building Blocks of German 1 (LET-CIWB102D-IBC).

De B2-equivalent van de cursus Sprachpraxis is International Markets German (LET-CIWB101D-IBC).

De B2-equivalent van de cursus Textgestaltung aus interkultureller Perspektive is Deutsche wissenschaftliche Texte schreiben (LET-CIWB201D).

Het niveau wordt bepaald door middel van een taaltoets (Sprachstandserhebung).