Zoek in de site...

Italiaanse Taal en Cultuur

Betrokken opleiding: Romaanse Talen & Culturen en Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: drs. C.M. Kruip
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen: Geen
Periode: 1-4

Inhoud

De minor bestaat uit vier cursussen van elk 5 EC. De cursussen grammatica en lees- en spreekvaardigheid zijn verplicht; daarnaast dient de student één cursus te kiezen uit de twee keuzevakken. Voor studenten met als hoofdvak Kunstgeschiedenis geldt daarbij de restrictie dat zij niet kunnen kiezen voor de cursus 'Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Zuid-Europa'.

De studenten maken zich de belangrijkste regels van de Italiaanse grammatica eigen. Daarnaast leren ze op gevorderden-niveau Italiaans lezen en spreken.

Van de Italiaanse cultuur, een van de pijlers van de West-Europese beschaving, wordt kennis genomen middels het keuzevak. Hierin krijgen de studenten ofwel (a) een inleiding in de kunstgeschiedenis van het vroegmoderne Italië (NB: studenten Kunstgeschiedenis mogen deze cursus niet kiezen omdat deze onderdeel uitmaakt van de propedeuse), ofwel (b) een inleiding in de Italiaanse letterkunde in relatie tot de beeldende kunst en kunsttheorie zoals die in Italië tot stand is gekomen.

Let op: in tegenstelling tot de overige Facultaire minoren is de minor Italiaans verspreid over twee semesters.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 en 2 Italiaanse Taalverwerving: Grammatica LET-RTCMIIT601 5
3 en 4 Italiaanse Taalverwerving: Lees- en Spreekvaardigheid LET-RTCMIIT602 5
3 en 4 Italiaanse Letterkunde: schrijvers en schilders LET-RTCMIIT603 5
3 Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Zuid-Europa LET-KGB1225 5