Zoek in de site...

Kunstgeschiedenis

Betrokken opleiding: Kunstgeschiedenis
Minorcoördinator: dr. Bram de Klerck
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen, mits wordt voldaan aan de ingangseisen op cursusniveau.
Ingangseisen: De ingangseisen kunnen per cursus verschillen.
Periode: 1-4

Inhoud

Deze minor biedt een staalkaart van onderwerpen en periodes, methodes en benaderingen die de Kustgeschiedenis te bieden heeft. Zowel hoofdvakstudenten als studenten van andere opleidigen wordt daarmee de mogelijkheid geboden zich te oriënteren op de diverse mogelijkheden van het vakgebied, als hun kennis en inzicht te vergroten. Studenten kunnen, met inachtneming van de ingangsvoorwaarden van de afzonderlijke cursussen, de minor naar eigen inzicht inrichten, al dan niet in aansluiting op hun eigen hoofdstudie of ter voorbereiding op een masteropleiding.