Zoek in de site...

Romaanse talen en culturen

Betrokken opleiding: Romaanse talen en culturen
Minorcoördinator: dr. M. Smeets en prof. dr. M. Steenmeijer
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen
Ingangseisen:

- VWO Frans voor de cursussen Frans
- Geen voor de cursussen Spaans

Periode: 1-4

Inhoud

Binnen deze minor wordt het sterk aangeraden om gebruik te maken van één van de volgende twee suggestiepakketten: ofwel volgen studenten 3 cursussen Frans, ofwel 3 cursussen Spaans. Zo krijgen de studenten een inhoudelijk coherent programma. Je kunt de opengestelde cursussen alleen volgen als je eigen collegerooster het toelaat. Er zijn dus geen garanties dat je een vak ook echt kunt volgen, ook niet als het deel uitmaakt van een suggestiepakket.

- De cursussen Frans bieden een grondige verdieping in de Franse taal en cultuur. Er wordt een intensieve training gegeven in de Franse grammatica. Daarnaast biedt de minor een kennismaking met de Franse taal(kunde) en cultuur vanuit een historisch en/of een hedendaags perspectief. De cursussen worden in het Frans gedoceerd

- De cursussen Spaans bieden een grondige kennismaking met de geschiedenis, cultuur, literatuur en/of taalkunde van de Spaanstalige wereld (Spanje en Spaans-Amerika). De voertaal is Nederlands.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Franse cursussen
1 en 2 Grammatica & Vocabulaire Frans LET-RTCMIF612 5
1 en 2 La France au XXIe siècle LET-RTCBF107 5
1 en 2 Histoire de la culture française 1 LET-RTCBF105 5
3 en 4 Histoire de la culture française 2 LET-RTCBF106 5
3 en 4 Sources médiévales/ Littérature Renaissance LET-RTCBF108 5
1 Explorer la langue française LET-RTCBF109 5
2 Sur les traces de la langue française LET-RTCBF110 5
3 en 4 Langue, culture et société LET-RTCBF111 5
Spaanse cursussen
1 en 2 Cultuurkunde Spanje LET-RTCBS105 5
1 en 2 Cultuurkunde Spaans-Amerika LET-RTCBS106 5
1 en 2 Geschiedenis van de Spaanse literatuur LET-RTCBS108 5
1 en 2 Geschiedenis van de Sp.-Amerikaanse literatuur LET-RTCBS109 5