Zoek in de site...

Stageminor Letteren

Betrokken opleiding: Alle letterenopleidingen
Minorcoördinator:

drs. Evelyne Vos-Fruit
www.ru.nl/careerserviceletteren

Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen van de Faculteit der Letteren
Ingangseisen: Voor de stageminor geldt dat tenminste de propedeuse is behaald
Periode:

1-4
Neem minimaal 3 maanden voor aanvang van de stage contact op met de stage coördinator Evelyne Vos-Fruit. Je kunt je via de website intekenen voor het spreekuur.

Inhoud

De stage biedt de gelegenheid een attitude en vaardigheden aan te leren van een beginnend beroepsbeoefenaar, kennis en vaardigheden - al dan niet vakspecifiek - in de praktijk te brengen en eigen kwaliteiten en tekortkomingen beter te leren kennen. Na afloop van de stageminor ben je in staat bewuste keuzes te maken en weet je waar je werk moet zoeken dat aansluit bij je capaciteiten, wensen en ambities. Zie voor meer informatie over de stageminor de website van Career Service Letteren.

Career Service Letteren

Wil je tijdens je studie al praktijkervaring opdoen in jouw vakgebied? Dat kan. Je kunt dan kiezen voor de stageminor. Gedurende een aantal maanden verricht je specifieke werkzaamheden of doe je onderzoek binnen een organisatie. De afdeling Career Service Letteren heeft een goed gevulde databank met allerhande stages. Kun je het daar niet vinden, dan helpen de stagecoördinatoren je bij het zoeken naar een passende plaats. Er is veel mogelijk, zolang de stage maar in de lijn ligt van je opleiding, en het niveau passend is. Werkgevers scannen CV's op zoek naar deze ervaringen: ze zijn een prima aanvulling op je opleiding aan de universiteit.

De afdeling Career Service Letteren biedt meer. Voor feedback op je sollicitatiebrief of CV, bij specifieke vragen over de arbeidsmarkt of voor loopbaanadvies kun je aankloppen bij één van de medewerkers. In samenwerking met de opleidingen en studieverenigingen worden bijvoorbeeld workshops georganiseerd, gastlezingen door vertegenwoordigers van bedrijven en voorlichtingsbijeenkomsten voor traineeships.

Hoe lang duurt de stage?
Je loopt minstens 420 uur (15 ec) stage. Dat is ongeveer drie maanden fulltime. De begin- en einddatum kun je in overleg met de stagebiedende organisatie vaststellen. Meestal is een stage in deeltijd mogelijk. De stageminor wordt verzorgd door de afdeling Career Service Letteren.

Op de site van Career Service Letteren tref je meer informatie aan over de stage, de regels rondom de stage en een stagevacaturebank.

Like Career Service Letteren ook op Facebook voor actuele vacatures en tips.