Zoek in de site...

Taalwetenschap

Betrokken opleiding: Taalwetenschap
Minorcoördinator: Prof. dr. Helen de Hoop
Toegankelijk voor:

Ons aanschuifonderwijs is in principe toegankelijk voor alle studenten, maar bij sommige cursussen worden specifieke ingangsvoorwaarden vermeld. Neem in geval van twijfel contact op met de betreffende docent.

Ingangseisen:

Ons aanschuifonderwijs is in principe toegankelijk voor alle studenten, maar bij sommige cursussen worden specifieke ingangsvoorwaarden vermeld. Neem in geval van twijfel contact op met de betreffende docent.

Periode: 1-4

Inhoud

Het onderwijs (en onderzoek) binnen de opleiding Taalwetenschap beslaat vier grote thema’s: 1. Taal en cognitie; 2. Taal en technologie; 3. Meertaligheid en de samenleving; 4. Taal en gezondheid. Deze minor is een goede keuze als je geïnteresseerd bent in de vraag hoe communicatie tussen mensen verloopt en hoe je met behulp van taal informatie kunt overbrengen. Ook verschillen en overeenkomsten tussen talen, het leren van een taal, de verwerking van taal in het brein, de beeldvorming rondom taal en tongval in de

maatschappij en de communicatie en informatieoverdracht tussen mens en machine komen in verschillende vakken van deze minor aan bod.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
B1
1 Statistiek 1 LET-TWB126 5
1 en 2 Taalkundige databestanden LET-TWB121 5
1 en 2 Moedertaalverwerving LET-TWB132 5
1 en 2 Taalanalyse LET-TWB135 5
1 en 2 Fonetiek LET-TWB129 5
2 Taal en cultuur LET-TWB128 5
3 en 4 Informatieverwerking LET-TWB114 5
3 en 4 Semantiek LET-TWB116 5
3 en 4 Van woord tot zin LET-TWB133 5
3 en 4 Inleiding Taal- en Spraakpathologie LET-TWB134 5
B2
1 en 2 Psycholinguïstiek LET-TWB244 5

3 en 4

Generatieve syntaxis LET-TWB238 5

1 en 2

Van klank tot woord LET-ETCB213 5

2

Statistiek 2 LET-TWB201A 5

3 en 4

Tweedetaalverwerving LET-TWB242 5

1 en 2

Sociolinguïstiek LET-TWB243 5

1

Taalontwikkelingsstoornissen LET-TWB249 5

3 en 4

Taal en imago LET-TWB215 5

3 en 4

Leren en onderwijzen van NT2 LET-TWB228 5

3 en 4

Geletterdheid LET-TWB248 5

3 en 4

Forensische linguïstiek LET-TWB233 5

3 en 4

Taalvariatie en de sociale media LET-TWB245 5

3

Statistiek 3 LET-TWB208 5

B3

3

Neurolinguïstiek LET-TWB321 5

3

Pragmatiek LET-TWB320 5

1 en 2

Afasie LET-TWB322

5

B2/B3

4

Spraakstoornissen LET-TWB130 5

2

Het KNO-systeem LET-TWB227 5

3 en 4

Akoestische fonetiek LET-TWB323 5