Zoek in de site...

Chinastudies

Betrokken opleiding: Communicatie- en Informatiewetenschappen en Geschiedenis
Minorcoördinator: dr. J. Hornikx
Toegankelijk voor: Studenten van alle opleidingen, waarbij studenten van de Faculteit der Letteren voorrang hebben.
Ingangseisen:

Positief bindend studieadvies, geen voorkennis van het Chinees vereist.

Het is alleen mogelijk om de minor in zijn geheel te volgen, het is niet mogelijk om losse cursussen uit de minor te volgen.

Schrijf je in tijdens de daarvoor bestemde inschrijfperiodes (zie elders in deze gids). Ben je te laat met inschrijven, dan kan het zijn dat de minor vol is en dat je niet wordt toegelaten.  Er is plaats voor maximaal 50 studenten.

Periode: 3 en 4

Inhoud

In de negentiende eeuw domineerde Europa de wereld, de twintigste eeuw was die van Amerika, in de eenentwintigste eeuw lijkt China de nieuwe wereldmacht te gaan worden. Het bevolkingsrijkste land op aarde is in twee decennia uitgegroeid tot de derde economische mogendheid. Miljoenensteden, megabedrijven en een moderne infrastructuur zijn als uit het niets verschenen. In Zuidoost Azië heeft China zich naast Japan gevestigd als regionale grootmacht. Het land is een belangrijke speler geworden in de wereldpolitiek. De bestuursvorm van deze formeel communistische staat - een autoritair politiek bestel in combinatie met een geleide markteconomie - wordt in veel landen met belangstelling gevolgd als mogelijk alternatief voor de westerse democratie. De hele wereld wil zaken doen met China. Westerse universiteiten staan in de rij om samen te werken met Chinese instellingen. Redenen genoeg dus om ook in het studieprogramma meer aandacht te geven aan het fenomeen China. De minor Chinastudies vormt een multidisciplinaire introductie tot de taal, cultuur, geschiedenis en actualiteit van China. Daarnaast geeft de minor inzicht in interculturele communicatie, met betrekking tot China.

De cursussen Chinees voor Beginners 1 en 2 zijn verplicht; daarnaast dient de student één cursus te kiezen uit de twee keuzevakken.

Let op: in tegenstelling tot de overige Facultaire minoren is de minor Chinastudies niet geroosterd binnen de vaste timeslots. Het ligt dus aan je eigen rooster of je deze minor in kunt plannen.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 Chinees voor Beginners 1 LET-CIWMI630 5
4 Chinees voor Beginners 2 LET-CIWMI631 5
3 en 4 China: talen, culturen, communicatie LET-CIWMI632 5
3 en 4 China: geschiedenis en samenleving LET-GESMI172 5