Zoek in de site...

Overzicht minorcursussen Letteren

Op deze pagina vind je een overzicht van alle cursussen die deel uit maken van minoren die aangeboden worden door de Faculteit der Letteren.

Cursuscode Cursusnaam
LET-NTCB113 Achttiende eeuw: letterkunde 3
LET-TWB322 Afasie
LET-TWB323 Akoestische fonetiek
LET-DTCB311 Ältere deutsche Literatur und Kultur
LET-ETCAMB207 America on Record: Introduction to American Music
LET-ETCAMB203 American Art
LET-GESB963 American identities. Sociale tegenstellingen en strijd in het naoorlogse Amerika, 1945 - nu
LET-ETCAMB205 American Literatures of the 20th and 21st Century
LET-ETCAMB202 American Political System: Elections 2016
LET-ETCAMB204 American Popular Culture
LET-NTCMI521 Antieke en moderne retorica
LET-KGB330 Architectuur
LET-NTCMI520 Argumentatie en maatschappelijk debat
LETCIW-B254 Argumentatieanalyse
LET-DTCB301 Autor und Werk
LET-ETCENB205 Beyond Britishness: the Construction of Identities in Literature and Culture
LET-ETCENB109 British Culture and History
LET-ETCENB201 British Literature and Culture of the 17th and the 18th Century
LET-ETCENB107 British Literature and Culture of the 19th and 20th Century
LET-ETCENB204 British Popular Culture
LET-ETCAMB303 Broadway to Hollywood: American Theater and Film
LET-GESB990 Bronnen van de Nieuwe Tijd
LETCIW-B102D-IBC Building Blocks of German I
LET-GESB932 Byzantium
LET-ETCAMB208 Canadian Literature
LET-GESMI172 China: geschiedenis en samenleving
LET-CIWMI632 China: talen, culturen, communicatie
LET-CIWMI630 Chinees voor Beginners 1
LET-CIWMI631 Chinees voor Beginners 2
LET-ACWB301 City Culture
LETCIW-B353 Communicatiemanagement
LET-NTCB220 Constituenten- en zinsstructuur
LETCIW-B150 Corporate Communicatie
LETCIW-B259 Corpusonderzoek
LET-ACWB107 Cultural Theory
LET-ACWB701 Cultuurbeleid en Organisatie
LET-GLTCMI116 Cultuurgeschiedenis van de oudheid
LET-RTCBS106 Cultuurkunde Spaans-Amerika
LET-RTCBS105 Cultuurkunde Spanje
LET-ACWMBI01 De auteur is dood, leve de auteur
LET-NTCMI511 De stad centraal. De Ijsselsteden, 1300-1600
LET-GESB933 De vroege westerse middeleeuwen
LETCIW-B201D Deutsche wissenschaftlichte Texte schreiben
LET-GESMI171 Duitsland en Nederland in historisch perspectief
LET-LETMI101 Educational Design
LET-NTCB213 Eenentwintigste eeuw: letterkunde 7
LET-NTCMI530 Eerstetaalverwerving
LET-ETCENB211 English as a World Language
LET-ETCENB104 English from Old to New
LET-GESB2100 Europa historisch beschouwd
LET-GESB923 Europese Unie: dilemma's en crises
LET-GLTCMI122 Excursiewerkgroep (Sicily Throughout the Ages)
LET-NTCB603 Experimenteel onderzoek
LET-RTCBF109 Explorer la langue française
LET-DTCB602 Extra aanbod: Tandemkurs
SOW-VSB9207 Extreme Makeover - Lichaamstransformaties, cultuur & het ideale zelf (v/m)
SOW-VSB9053 Feminist Classics
FTR-FIMI203 Filosofie en ethiek van de nieuwe media
LET-TWB129 Fonetiek
LET-ETCENB302 Fools and furies: The Early Modern Stage
LET-TWB233 Forensische linguïstiek
LET-DTCB304 Forschund und Didaktik DaF
LET-DTCB224 Fragen des 21. Jahrhunderts
LETCIW-B251 Gedragsturende documenten, ICT en cultuur
LET-TWB248 Geletterdheid
LET-ACWB200 Gender en de kunsten
LET-GESB2105 Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijk in cultuur en maatschappij
LET-TWB238 Generatieve syntaxis
LET-DTCB108 Geschichte der deutschen Literatur
LET-DTCB208 Geschichte des Deutschen
LET-ACWBMI02 Geschiedenis van de Literatuurtheorie
LET-RTCBS109 Geschiedenis van de Sp.-Amerikaanse literatuur
LET-RTCBS108 Geschiedenis van de Spaanse literatuur
LET-GESB921 Geschiedenis van het politiek en ideologisch denken
LET-GLTCB216 Geschiedenis, theorie en methoden van de archeologie
LET-NTCB112 Gouden eeuw: letterkunde 2
LET-RTCMIF612 Grammatica & Vocabulaire Frans
LET-GLTCB101 Griekse grammatica 1
LET-GLTCB102 Griekse grammatica 2
LET-GLTCB103 Griekse teksten 1
LET-GLTCB104 Griekse teksten 2
LET-DTCB101 Grundlagen er deutschen Grammatik
LET-TWB227 Het KNO-systeem
LET-KGB240 Het materiaal van de kunstenaar. Van schildluis tot eekhoornstaart
LET-RTCBF105 Histoire de la culture française 1
LET-RTCBF106 Histoire de la culture française 2
LET-GESB924 History International Relations
LET-ACWB103 History of Arts 3
LET-ACWB104 History of Arts 4
LET-ETCENB304 I made the Devil do it: Conjuring Spirits in Late Medieval England
LET-KGB205 Iconografie
LET-TWB114 Informatieverwerking
LETCIW-B158 Informatiewetenschap
LET-TWB231 Inleiding gebarentaal
LET-GESB950 Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen
LET-TWB134 Inleiding Taal- en Spraakpathologie
LETCIW-B152 Interculturele Communicatie
LET-CIW-B101D-IBC International Markets German
LETCIW-B252 Interne Communicatie en Informatie- en Communicatietechnologie
LET-ETCENB206 Introduction to Middle English Literature
LET-RTCMIIT603 Italiaanse Letterkunde: schrijvers en schilders
LET-RTCMIIT601 Italiaanse Taalverwerving: Grammatica
LET-RTCMIIT602 Italiaanse Taalverwerving: Lees- en Spreekvaardigheid
LET-NTCMI504 Journalistiek en context
LET-NTCMI503 Journalistieke basisvaardigheden
LET-KGB703 Keuzecursus: Fake or fortune, Onderzoek naar authenticiteit en vervalsing
LET-KGB701 Keuzecursus: Gouden eeuwen. De kunst van de barok in Italië en de Nederlanden
LET-KGB705 Keuzecursus: Het boek als kunstwerk
LET-KGB702 Keuzecursus: Moderne kunst in context. Humor as strategy in art, 1950-2017
LET-KGB706 Keuzecursus: Monumentenzorg in Nederland en in internationaal perspectief
LET-KGB704 Keuzecursus: Perspectives on Photography: History and theory (c. 1839-present)
LET-NTCB123 Klank en Woordstructuur: Fonologie/morfologie
LET-GLTCB110 Klassieke archeologie 1
LET-GLTCB111 Klassieke archeologie 2
LET-GLTCMI108 Klassieke mythodologie
LET-NTCMI510 Kloosters en kastelen
LET-ACWBMI06 Kunst, Technologie en Lichamelijkheid
LET-KGB1100A Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 1
LET-KGB1100B Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 2
LET-KGB1400A Kunstgeschiedenis van de moderne tijd van 1918-heden
LET-KGB1350A Kunstgeschiedenis van de moderne tijd van de Franse revolutie tot 1928
LET-KGB1226 Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Noord-Europa
LET-KGB1225 Kunstgeschiedenis van de vroegmoderne periode, Zuid-Europa
LET-NTCMI506 Kunstkritiek
LET-RTCBF107 La France au XXIE siècle
LET-ETCENB215 Language Change
LET-RTCBF111 Langue, culture et société
LET-GLTCB105 Latijnse grammatica 1
LET-GLTCB106 Latijnse grammatica 2
LET-GLTCB107 Latijnse teksten 1
LET-GLTCB108 Latijnse teksten 2
LET-TWB228 Leren en onderwijzen van NT2
LET-ACWBMI04 Leren in museum
LET-DTCMI301 Literaire beeldvorming in Nederland en Duitsland
LET-ACWBMI03 Literatuur als erfgoed: tien meesterwerken
LET-DTCB110 Lyrik, Poesie, Poetry
LETCIW-B153 Marketingcommunicatie
LET-GLTCMI117 Meesterwerken van de klassieke literatuur
LET-NTCB223 Methoden in de Neerlandistiek
LET-NTCB111 Middeleeuwen: letterkunde 1
LET-NTCMI512 Middeleeuwse bronnen
LET-TWB247 Modaliteitsspecifieke en universele aspecten van gebarentaalgrammatica
LET-NTCB211 Modern Vlaanderen: Letterkunde 5
LET-TWB132 Moedertaalverwerving
LET-ACWBMI05 Museumeducatieve praktijk
LET-ACWB204 Muziekcultuur
LET-GESB920 Nederland, Europa en de wereld
LET-TWB246 Nederlandse Gebarentaal
LET-GESB922 Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis
LET-NTCB210 Negentiende eeuw: Letterkunde 4
LET-TWB321 Neurolinguïstiek
LET-ACWB702 Onderzoeks-seminar Culturele Sector
LET-GESB952 Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden
LETCIW-B151 Organisatie en Management
LET-DTCMI302 Oriëntatie op de Euregio
LETCIW-B258 Overheidscommunicatie
FTR-FIMI204 Paradoxen
LET-ACWB206 Podiumcultuur
LET-GESB951 Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden
LET-TWB320 Pragmatiek
LET-TWB244 Psycholinguïstiek
LET-NTCMI532 Psycholinguïstiek van Gebarentalen
LET-NTCMI531 Psycholinguïstisch Onderzoek
LET-GESB2104 Religiegeschiedenis
LET-ETCAMB302 Research Seminar: 19th Century Then and Now
LET-ETCAMB301 Research Seminar: Identity and Cultural Diversity
LET-GESB931 Romeinse keizertijd
LET-TWB116 Semantiek
LET-CIWB260 Sociale media en nieuwe media
LET-TWB243 Sociolinguïstiek
LET-RTCBF108 Sources médiévales/Littérature Renaissance
LET-GESMI173 Sport History and Philosophy
LET-NTCB121 Spraak en betekenis: fonetiek/semantiek
LET-TWB130 Spraakstoornissen
LET-DTCB107 Sprachpraxis Deutsch
LETCIW-B253 Statistiek
LET-TWB126 Statistiek 1
LET-TWB201A Statistiek 2
LET-TWB208 Statistiek 3
LET-RTCBF110 Sur les traces de la langue française
LET-ETCENB210 Syntax 2
LET-NTCB221 Taal en Cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek
LETCIW-B157 Taal en Communicatie
LET-TWB128 Taal en cultuur
LET-LETMI102 Taal- en Cultuurdidactiek
LET-TWB215 Taal en imago
LET-NTCB130 Taal en media: Inleiding in de taalbeheersing
LET-NTCB230 Taal en overtuiging 1: Tekstontwerp
LET-NTCB231 Taal en overtuiging 2: retorica en argumentatie
LET-NTCB120 Taal en taalverleden: Inleiding taalkunde/Middelnederlands
LET-NTCB131 Taal in actie: Discourse-analyse
LET-TWB135 Taalanalyse
LET-TWB121 Taalkundige databestanden
LET-TWB249 Taalontwikkelingsstoornissen
LET-TWB245 Taalvariatie en de sociale media
LET-NTCB222 Taalverandering in context
LET-ACWB205 Tekstcultuur
LET-DTCB202 Textgestaltung aus interkultureller Perspektive
LET-ETCENB214 Topics in English Linguistics
LET-TWB242 Tweedetaalverwerving
LET-NTCB212 Twintigste eeuw: letterkunde 6
LET-ETCAMB206 United States Foreign Relations
LET-DTCB209 Unterhaltungsformen populärer Kultur
LET-ACWB109 Values of Culture
LET-NTCB606 Van Adam tot Zeus
LET-ETCB213 Van klank tot woord
LET-TWB133 Van woord tot zin
LET-GLTCMI113 Veldwerkstage klassieke archeologie
LET-ACWB302 Visual Culture
LET-ACWB203 Vulgar Culture
LET-NTCB110 Wat is literatuur: inleiding letterkunde
LET-GESB925 Wat is politieke geschiedenis nu?
LET-DTCB105 Wendepunkte der deutschen Geschichte
LET-GLTCMI114 Werkcollege Cultureel vondstmateriaal
LET-GLTCMI112 Werkcollege Klassieke archeologie
LET-GLTCMI115 Werkcollege Provinciaal-Romeinse archeologie
LET-NTCMI505 Wetenschapsjournalistiek
LET-DTCB112 Wie liest man Literatur?
LET-GESB961 Wie schiepen de VS? (1) Verandering en strijd in de sociale geschiedenis van de VS (1492 - 1877)
LET-GESB962 Wie schiepen de VS? (2) Verandering en strijd in de sociale geschiedenis van de VS (1877 - heden)
MAN-BKV56 World War One: Transformations and Revolutions
LET-NTCB122 Zinsstructuur toen en nu: Vroegnieuwnederlands/syntaxis