Zoek in de site...

Toets academische taalvaardigheid Nederlands

Propedeusestudenten van alle Nederlandstalige bacheloropleidingen aan de Letterenfaculteit maken in het eerste semester van hun opleiding een toets academische taalvaardigheid Nederlands.

Deze toets is als deeltoets gekoppeld aan een propedeusecursus van jouw opleiding, maar de voorbereiding op de toets vindt uitsluitend op een aantal facultaire momenten plaats.

Voor de toets krijg je een resultaat, dat echter niet meetelt voor het eindcijfer van de cursus, omdat de toets een weging heeft van 0%.

Als je de toets bij de eerste gelegenheid niet haalt, biedt de Letterenfaculteit in periode 2 een drietal werkcolleges aan om eventuele deficiënties weg te werken en je te helpen bij de voorbereiding op de herkansing.

Let op:
Omdat de toets academische taalvaardigheid gekoppeld is aan een cursus uit jouw propedeuseprogramma kun je de betreffende cursus pas afronden op het moment dat je ook de toets academische taalvaardigheid hebt gehaald.

Haal je de toets academische taalvaardigheid Nederlands niet in het eerste jaar, dan zul je de toets het volgende collegejaar opnieuw moeten maken. Het niet halen van de toets kan dus gevolgen hebben voor het Bindend Studieadvies.

Meer informatie over de toets en de (geldigheid van) resultaten vind je in de OER van jouw opleiding.