Zoek in de site...

Overzicht programma

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Communicatie, identiteit en reputatie LET-CIWM411 5 X
Dataverzameling en -analyse LET-CIWM410 5 X
Onderzoek naar communicatie en beïnvloeding: 
Fundamenteel Onderzoek
LET-CIWM412 10 X X
Stage en Communicatieadvies* LET-CIWM417 10 X
Communicatie, gedrag en beïnvloeding LET-CIWM414 5 X
Keuzevak 5
Scriptie LET-CIW401 20 X X
Totaal 60 15 15 15 15

* Je mag ook kiezen voor de combinatie van de cursussen CIWM470 New Media Research Methods (periode 2, 5ec) + CIWM471 Communication Practices in the Digital Society (periode 3, 5 ec), tezamen 10ec.

Eén keuzevak (minimaal 5 stp, niveau: Master) maakt deel uit van het Communicatie en Beïnvloeding-masterprogramma*. Er zijn vier mogelijkheden:

1. Een keuzevak bij CIW: 
Als je het CB-programma volgt, kun je kiezen voor: de IBC-cursus CIWM438 Global Corporate Communication, de CB cursus CIWM470 New Media Research Methods en de CB cursus CIWM471 Communication Practices in the Digital Society.

- Als je het IBC-programma volgt, kun je kiezen voor: de CB-cursus CIWM414 Communicatie, gedrag en beïnvloeding, de CB-cursus CIWM411 Communicatie, identiteit en reputatie, de CB cursus CIWM470 New Media Research Methods en de CB cursus CIWM471 Communication Practices in the Digital Society.

2. Een keuzevak bij een andere opleiding binnen Letteren aan de RU Je kunt zelf een keuze maken tussen de keuzevakken binnen de Faculteit der Letteren. Er zijn mastervakken waar je als masterstudent aan de Letterenfaculteit zonder meer toelaatbaar bent; dit staat dan bij de omschrijvingen van het betreffende mastervak in de studiegids en dan kun je jezelf (laten) inschrijven. Als dit niet bij het mastervak van je voorkeur vermeld staat, is soms toch toelating mogelijk. Je moet dan wel vooraf toestemming vragen om toegelaten te worden zowel bij de betreffende opleiding en als bij de mastercoördinator CIW. Zet er dan een motivatie bij die uitlegt waarom je van mening bent dat dit vak past in je masterprogramma (vg.l punt 4 hieronder).

3. Een keuzevak bij de opleiding Communicatiewetenschap aan de RU
- Als je het CB-programma volgt, is het mogelijk om bij de masteropleiding Communicatiewetenschap een keuzevak te volgen. Je kunt kiezen uit de volgende cursussen uit het Masterprogramma Media en Beïnvloeding; CWM4021 Persuasion in entertainment media, CWM4020 Persuasion in the social context, CWM4022 Weerstand tegen beïnvloeding, CWM4023 Innovaties in marketingcommunicatie

- Als je het IBC-programma volgt, is het mogelijk om bij de masteropleiding Communicatiewetenschap een keuzevak te volgen. Je kunt kiezen uit de volgende cursussen uit het Masterprogramma Media en Beïnvloeding; CWM4021 Persuasion in entertainment media, CWM4020 Persuasion in the social context

Let op: voor bovenstaande vakken bij CW zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Om je in te schrijven voor een vak moet je eerst de mastercoördinator CW mailen. Als je toestemming hebt gekregen om het vak te volgen, kun je via Osiris jezelf inschrijven voor desbetreffende vak.

4. Een ander keuzevak Als je een andere MA-cursus wilt volgen (aan de Radboud Universiteit of een andere universiteit), moet je daarvoor toestemming hebben gekregen van de programmacoördinator van je masterprogramma en van de examencommissie van de opleiding waar je de cursus wilt volgen.

*  Let op: als je een specifiek aandachtsveld hebt gekozen binnen de specialisatie C&B, dan moet je met de opleidingscoördinator afstemmen welk keuzevak zou kunnen passen bij dit aandachtsveld.

Extra curriculaire cursussen Als je extra cursussen wilt volgen en deze op het diplomasupplement wilt laten vermelden (als extra-curriculaire cursussen), moet je hiervoor toestemming hebben van de examencommissie. Voor extra-curriculaire cursussen gelden in ieder geval de volgende eisen:

  • ze zijn behaald in de periode dat je bent ingeschreven voor de opleiding waarop het diploma­supplement betrekking heeft;
  • ze mogen niet overlappen met andere cursussen;
  • ze moeten van voldoende niveau zijn: binnen de masteropleiding moeten de cursussen bijvoorbeeld van masterniveau zijn.