Zoek in de site...

Overzicht programma

Semester 1 is gelijk aan periode 1 en periode 2
Semester 2 is gelijk aan periode 3 en periode 4

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Concepten en Debatten LET-GESM4101 5 5
Bronnen en Methoden LET-GESM4102 5 5
Keuze uit onderzoekscolleges
Geschiedenis en Actualiteit
Keuze 10 5 5
Geschiedenis op bestelling LET-GESM4103 10 5 5
Keuze uit projectcolleges 
Geschiedenis en Actualiteit*
Keuze 10 5 5
Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit LET-GESM4100
LET-GESM4100VB 
(voorbereiding Masterscriptie)
20 5 5 5 5
Totaal 60 15 15 15 15

Instroom in februari begint in periode 3 met het "praktijksemester". Deze studenten volgen het programma van het "academische semester" in het eerste semester van 2017/18 (identiek aan het eerste semester van het bovenstaande schema). Hun masterscriptie als lintcursus over vier periodes begint dus ook in februari 2017.

*Desgewenst kan een projectcollege worden vervangen door een individuele stage. Studenten die dit wensen, zoeken op eigen initiatief een stageplek en bijhorend stageproject. Zij dienen vervolgens een stagevoorstel in bij de Examencommissie, dat vóór 15 december 2016 moet worden beoordeeld. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, krijgt de student een stagebegeleider toegewezen vanuit de opleiding. Voor meer informatie, neem contact op met de coördinator (d.raeymaekers@let.ru.nl).