Zoek in de site...

Overzicht programma

Kunstgeschiedenis

Cursuscode 1

2

3 4 Opmerkingen
Specialisatievakken (50 stp)
- Kerncursus Kunstgeschiedenis LET-KGM597A X
- Themacollege middeleeuwen LET-KGM551 X
- Themacollege vroegmodern LET-KGM552 X
- Themacollege modern LET-KGM553 X
- Projectgroep 1 (middeleeuwen) LET-KGM525 X X
- Projectgroep 2 (vroegmodern) LET-KGM526 X X
- Projectgroep 3 (modern) LET-KGM527 X

X

- Stage Kunstgeschiedenis LET-KGM610 (X)

(X)

(X) (X) De periode waarin de stage wordt gelopen is afhankelijk van de beschikbaarheid van een stageplek/project.
- scriptie, incl scriptiewerkgroep en referaat LET-KGM670A X X Werkgroep in periode 2
Keuze-onderdelen (10 stp)
- Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting LET-KGM577 X
- Cursussen uit het programma Creative Industries
- Cursussen uit het programma Oudheidkunde
- Cursussen uit het programma Kunstbeleid & Mecenaat
- Andere cursussen op masterniveau binnen of buiten de Faculteit der Letteren (ter beoordeling van de Examencommissie)