Zoek in de site...

Doelstelling & eindkwalificaties

Beschrijving van de opleiding
Toekomstperspectief
Coördinator
Website
Honours Programma

Beschrijving van de opleiding

De Master Letterkunde is bedoeld voor mensen die hun kennis van literatuur verder willen verdiepen. De opleiding kent 7 verschillende programma's. Wanneer je een bachelor gedaan hebt in een vreemde taal, kun je zonder meer doorstromen naar het betreffende taalspecifieke programma. Je kunt er ook voor kiezen om je vakkennis te verbreden in de vorm van een interdisciplinair programma als Literair Bedrijf of Europese Letterkunde. Alle programma's bieden bovendien voldoende keuzeruimte om eigen accenten te kunnen leggen. Zo kun je je bijvoorbeeld specialiseren in de historische letterkunde door vakken te kiezen op het gebied van middeleeuwse en vroegmoderne literatuur.

De twee thematische programma's (Literair Bedrijf en Europese Letterkunde) vormen de ruggengraat van de opleiding. Ze hebben elk een eigen themacursus, waarin een aantal centrale onderzoeksthema's en -methoden worden voorgesteld. Om de coherentie binnen de opleiding te bevorderen, volgen alle studenten verplicht een van beide themacursussen. In het programma Literair Bedrijf wordt de student getraind in het verrichten van institutioneel onderzoek, terwijl in de themacursus Europese Letterkunde een hermeneutische en discoursanalytische benadering centraal staat. Beide cursussen werken toe naar het opstellen van een gedegen onderzoeksplan, dat de student eventueel kan gebruiken voor de masterscriptie.

Ieder najaar is een hedendaagse Nederlandse auteur verbonden aan de opleiding. In 2016 is dat romancier-vertaler-criticus Rob van Essen. De writer in residence verzorgt een cursus creatief schrijven en treedt daarnaast op in verschillende cursussen.

Het is mogelijk om in het kader van de opleiding een onderzoeksstage te doen of onderwijs te volgen in het buitenland. Ook is er voor de schooltalen een aanvullend landelijk cursusaanbod onder de naam MasterLanguage. Voor oriëntatie op de arbeidsmarkt kun je terecht bij Career Service Letteren.

Toekomstperspectief

Studenten worden opgeleid om op hoog niveau diverse beroepen uit te oefenen in letterkundige, culturele en journalistieke sectoren. Zij kunnen aan de slag in de uitgeverijwereld als uitgever, redacteur of bureauredacteur. Daarnaast werken afgestudeerden bij kunstmarkten, literaire festivals en evenementen als medewerker, programmeur of organisator. Ook in bibliotheken, archieven, musea, boekhandels en antiquariaten komen letterkundigen terecht. Uiteraard is de master Letterkunde ook een uitstekend vertrekpunt voor een carrière in het wetenschappelijk onderzoek. Onder bepaalde voorwaarden kunnen afgestudeerden doorstromen naar de Educatieve Master in het schoolvak van hun Bacheloropleiding.

Coördinator

De coördinator van de master Letterkunde is dr. Maaike Koffeman (m.koffeman@let.ru.nl).

Daarnaast heeft ieder programma binnen de masteropleiding zijn eigen coördinator:

Duitstalige letterkunde: prof. dr. Paul Sars 
Engelstalige letterkunde: dr. Sandor Chardonnens 
Nederlandstalige letterkunde: dr. Rob van de Schoor 
Spaanstalige letterkunde: prof. dr. Maarten Steenmeijer 
Franstalige letterkunde: prof. dr. Alicia Montoya 
Europese letterkunde: prof. dr. Sophie Levie 
Literair bedrijf: prof. dr. Jos Joosten

Website

Actuele informatie over de opleiding is te vinden op www.ru.nl/letterkunde.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy