Zoek in de site...

Toelatingseisen en regelingen voor vrijstellingen

Van studenten die beginnen aan de master Letterkunde wordt verwacht dat zij zich op academisch niveau kennis hebben eigen gemaakt op het gebied van de literatuurgeschiedenis, de literatuurtheorie en de methoden van de literatuurwetenschap. Deelname aan de taalspecifieke programma's vereist een uitstekende beheersing van de betreffende vreemde taal. Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen die instromen vanuit een van de taal- en cultuuropleidingen (Nederlands, Engels, Duits, Romaans), de opleiding Taal- en Cultuurstudies (TCS, traject Literatuurwetenschap of Nederlandse letterkunde) of Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) hebben zonder meer toegang tot de twee thematische programma's. Voor de taalspecifieke programma's geldt de desbetreffende bachelor als ingangseis. In alle andere gevallen beslist de examencommissie over toelating of de samenstelling van eventuele schakelprogramma's. Zie voor meer informatie over toelating de website en de OER.

Wie vragen heeft over toelating kan een afspraak maken met de studieadviseur van de opleiding (studieadviesletterkunde@let.ru.nl).