Zoek in de site...

Overzicht programma

Het curriculum van 60 EC bestaat uit de volgende onderdelen:

A. 1 verplichte themacursus: Literair Bedrijf of Europese Letterkunde (10 EC, periode 1-2)

B. Keuze uit het aanbod aan taalspecifieke cursussen (20-30 EC):
- Theorie en praktijk van de literaire kritiek (10 EC, periode 1-2)
- Schrijven als een schrijver (cursus verzorgd door Writer in Residence, 5 EC, periode 1-2)
- Gek op boeken. Lezers en verzamelaars van Middeleeuwen tot nu (5 EC, periode 1-2)
- Vroegmodern toneel: Joost van den Vondel (5 EC, periode 2)
- Liefde en oorlog in het Vlaams proza in de 21ste eeuw (5 EC, periode 3)
- Archeologie van het middeleeuwse boek (5 EC, periode 3)
- Nederlands realistisch proza voor en na de Beweging van Tachtig in Europees perspectief (5 EC, periode 3-4)
Literatuur vandaag: actuele letterkunde uit Nederland en Vlaanderen  (5 EC, periode 3-4)
- Individueel onderzoekstutorial bij een docent Nederlandse letterkunde (5 EC)

C. Keuzeruimte (max. 10 EC), in te vullen met ander onderwijs uit de master Letterkunde of verwante opleidingen, bijvoorbeeld:
- Onderzoeksstage Letterkunde (10 EC)
- Cursus uit het landelijke MasterLanguage-aanbod

D. Masterscriptie (20 EC)