Zoek in de site...

Overzicht programma

Master Oudheidstudies EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)
Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101) 10 5 5 5 5 Grieks, Latijn,
Klass. Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102)
Programma Griekse en Latijnse taal- en letterkunde
Griekse taal- en letterkunde (LET-GLTCOHS103) 10 5 5 Grieks
Latijnse taal- en letterkunde (LET-GLTCOHS104) 10 5 5 Latijn

keuze-onderdelen*

- Klassieke Traditie 1 of 2 (afh van eerdere keuze)
- andere cursussen in  ‘Klassieke Cultuur'
- RU Masters Letterkunde en Taalkunde
- cursussen Grieks / Latijn aan zusterfaculteiten.

10 (5) (5) (5) (5) Varia

Scriptie [1] (LET-GLTCOHS105GL)

20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

[1] Bij instap in februari worden keuze-onderdelen in het tweede semester gevolgd en de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van 4 x 5 ects.