Zoek in de site...

Overzicht aanbod minoren FTR

Aanbod verdiepingsminoren

De volgende verdiepingsminoren worden aangeboden aan studenten van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen:

Minor Voor studenten van opleiding Semester 1 Semester 2 Hele jaar
Buitenlandminor Caïro / Rabat Islamstudies X
Philosophy Filosofie X
Praktische filosofie: De moderniteit, een omstreden project Filosofie X
Religion in the Public Sphere Religie-wetenschappen X
Religion, Art and Culture Religie-wetenschappen / Islamstudies X
Religion, Art and Culture (voor Islamstudies) Islamstudies X
Stageminor 3e jaar bachelor-studenten FTR X X
Theologie en maatschappelijk engagement Theologie X
Theoretical Philosophy: Personal Identity and the Self Filosofie X
Verdieping in de Arabische taal Islamstudies X

Aanbod overige minoren

Naast het specifieke aanbod voor studenten van bepaalde opleidingen, kun je verbredingsminoren buiten je eigen opleiding volgen (mits je aan de ingangseisen voldoet).

Ook zijn er drie interdisciplinaire minoren ontwikkeld speciaal voor studenten Geesteswetenschappen.

Daarnaast kun je minoren van de faculteit der Letteren volgen. Zie voor het aanbod de minorgids.

Ook kun je zelf een vrije minor of een buitenlandminor samenstellen. Zie voor hiervoor de Regels met betrekking tot minoren.

Minor Soort minor Semester 1 Semester 2 Hele jaar
Abrahamitische godsdiensten Verbredings-minor X
Arabische taalverwerving Verbredings-minor X
Eastern Christianity (aangeboden door het IvOC) Verbredings-minor X
Educatieve minor Godsdienst / Levens-beschouwing Verbredings-minor X

Europa en de wereld. Cultuur en religie in internationale betrekkingen

Interdisciplinaire minor X
Filosofie: De mens Verbredings-minor X
Filosofie: Helder denken Verbredings-minor X
Filosofie: Kennis en handelen Verbredings-minor X
Filosofie: Waarheid en taal Verbredings-minor X
Gender in de Westerse traditie Verbredings-minor X
Geschiedenis en praktijk van het christendom Verbredings-minor X
Hedendaagse christelijke theologie Verbredings-minor X
Islam Verbredings-minor X (afhankelijk van cursuskeuze semester 1 of hele jaar) X (afhankelijk van cursuskeuze semester 1 of hele jaar)
Midden-Oosten en islam Verbredings-minor X
Nieuwe media en digitale cultuur Interdisciplinaire minor X
Nogal logisch: redeneren, argumenteren en overtuigen Interdisciplinaire minor X
Randen van Europa Buitenlandminor X
Religie en kosmologie in Azië en de Pacific Verbredings-minor X
Religieuze identiteit en ethiek Verbredings-minor X
Religie-wetenschappen Verbredings-minor X
Religion from a Social-scientific Perspective Verbredings-minor X