Zoek in de site...

Overzicht aanbod minoren semester 2

Minor Soort minor
Buitenlandminor Caïro / Rabat Verdiepingsminor FTR
Chinastudies Facultaire minor LET
Filosofie: De mens Verbredingsminor FTR
Filosofie: Waarheid en taal Verbredingsminor FTR
Gender in de Westerse traditie: gender-theorieën, westerse beeldcultuur en postkoloniale kritiek Verbredingsminor FTR
Hedendaagse christelijke theologie Verbredingsminor FTR
Klassieke cultuur Facultaire minor LET
Mediëvistiek Facultaire minor LET
Midden-Oosten en islam Verbredingsminor FTR
Nieuwe media en digitale cultuur Verbredingsminor FTR/LET
Nogal logisch: redeneren, argumenteren en overtuigen Verbredingsminor FTR/LET
Praktische filosofie: de moderniteit - een omstreden project Verdiepingsminor FTR
Religieuze identiteit en ethiek Verbredingsminor FTR
Religion from a Social-scientific Perspective Verbredingsminor FTR
Religion in the Public Sphere Verdiepingsminor FTR
Randen van Europa, buitenlandminor Verbredingsminor FTR
Stageminor FTR Verdiepingsminor FTR
Stageminor LET Overig (LET)
Theologie en maatschappelijk engagement Verdiepignsminor FTR

Theoretical Philosophy: personal identity and the self

Verdiepingsminor FTR

Meer informatie over de soorten minoren Letteren
Meer informatie over de soorten minoren FTR