Zoek in de site...

Aanspreekpunt

Studieadviseurs

Voor vragen over je opleiding en alles wat daarmee te maken heeft in de breedste zin van het woord, kan je het beste contact opnemen met je studieadviseur

Voor vragen rondom je bacheloropleiding:

Voor vragen rondom je masteropleiding:

Als je een afspraak wilt maken met een studieadviseur, kan dat via de Student Service Desk

Opleidingscommissie (Medische) Biologie

Voorzitter: Dr. Ivo Rieu

Leden:Secretaris:

Dr. Huub op den Camp
Dr. Bernhard Englitz
Dr. Sarian Kosten
Dr. Colin Logie
Dr. Wilco Verberk
Jos Smits (student)
Celine Borst (student)
Gwen van Duin (student)
Juul van Leersum (student)
Susan Waarlo (student)
Daan Rutten (student)
Anthony Heil (student)
Dr. Anke Lameris (secretaris)

Contact met de opleidingscommissie: olc.biologie@science.ru.nl

Examencommissie

Voorzitter: Dr. Rob Lenders
Leden:

Dr. H. Marks
Dr. Heidrun Huber
Dr. Arjan de Brouwer
Dr. Janny Peters
Dr.Cornelia Welte
Dr. S.M. Kolk
Dr. E. Jongejans
Prof. dr. N.H. Lubsen (extern lid)

De examencommissie vergadert in principe een keer per maand op de laatste maandag van de maand. Verzoeken en vragen voor de examencommissie dienen uiterlijk 4 werkdagen voor de vergadering gestuurd te zijn naar: fnwi.examcies@science.ru.nl

Commissie Bindend Studie Advies

Voorzitter Jan van Hest
Leden Gert Flik
Bart Jacobs
Bernd Souvignier

De Commissie studieadvies eerste jaar is verantwoordelijk voor het afgeven van het Bindend Studieadvies (BSA) na het eerste studiejaar. Naast het Bindend studieadvies dat eind juli wordt afgegeven, geven zij ook het voorlopige advies eind februari af.