Zoek in de site...

Practicum en studiebenodigdheden

1. Studieboeken
Studieboeken zijn verkrijgbaar via de BeeVee of bij de boekhandel (bijv. Studystore). Nadere informatie wordt door de Beevee verstrekt.

2. Microscoop
Tijdens de practica van het eerste studiejaar maak je intensief gebruik van een microscoop. Deze worden verhuurd door het Onderwijsinstituut Biowetenschappen. Tijdens de inleidende week, aan het begin van het eerste jaar, worden de microscopen (met de sleutel voor een eigen microscoopkluisje) uitgereikt door de practicumcoördinator (Dhr. J. Kassenberg, j.kassenberg@science.ru.nl). De huur bedraagt €70. Daarnaast dient er een borg betaald te worden van €20. Door de huurder aan de microscoop veroorzaakte schade wordt volledig op de huurder verhaald. De gehuurde microscopen mogen niet mee naar huis worden genomen. Aan het eind van het eerste studiejaar dient de microscoop (met de sleutel voor het kluisje) ingeleverd te worden bij de practicumcoördinator. Mits de microscoop niet beschadigd is en alle losse onderdelen nog aanwezig zijn ontvang je dan ook de borg terug. Mocht je overwegen zelf een microscoop aan te schaffen of wil je je eigen gebruiken? Neem dan contact op met de practicumcoördinator, hij kan je vertellen welke microscopen geschikt zijn.

3. Practicumbenodigdheden
Overige verplichte practicumbenodigdheden zoals een labjas, een snijset, een veiligheidsbril, een goede loupe (vergroting 10x), dek- en objectglaasjes zijn verkrijgbaar via de BeeVee.

4. Overige Practicumkosten
Voor het gebruik van glaswerk en apparatuur dient een bijdrage te worden betaald. De kosten hiervoor bedragen €15. Dit bedrag moet tijdens de inleidende week tegelijk met het betalen van handleidingen €35 (inleidende week, Evolutie en ontwikkelingsbiologie van planten, en Evolutie en adaptaties van dieren), microscoophuur €70 en borg €20 worden voldaan. Het totale bedrag dat tijdens de inleidende week contant voldaan moet worden is dus €140.