Zoek in de site...

Studiebegeleiding en mentoraat

Studiebegeleiding: Studieadviseurs, Tutoren, Mentoren

Studieadviseur

De studiebegeleiding wordt verzorgd door studieadviseurs. Kijk bij 'Aanspreekpunten' in de linkerkolom voor de studieadviseurs die bij jouw opleiding horen.

Daarnaast worden in het eerste studiejaar tutoren en soms ook mentoren ingezet om de overgang van middelbare school naar universiteit te faciliteren.

Tutoren

Een tutor is een docent van de middelbare school die je begeleidt in een aantal cursussen tijdens je eerste studiejaar. Hij kan je helpen bij veel inhoudelijke vragen rondom de leerstof.

Mentor

Bij WiNSt, Moleculaire Wetenschappen en I&I wordt een mentor (dat kan een student of docent zijn) ingezet, die een groepje eerstejaars studenten begeleidt. In de eerste studieweek wordt ook de indeling van de mentorgroepen bekend gemaakt.

Nota Bene:

Bedenk evenwel dat je voor vragen betreffende organisatie, tentamenregelingen, keuzemogelijkheden en dergelijke altijd deze studiegids, de studenten service desk en de studieadviseurs kunt raadplegen.