Zoek in de site...

Studievereniging BeeVee

Biologen Vereniging ('BeeVee')

Naast de digitale studiegids en de studieadviseur zijn je medestudenten natuurlijk de ideale vraagbaak. Tijdens de introductie heb je al veel vragen aan je mentoren kunnen stellen en die ouderejaars blijken veel te weten.  Veel ouderejaars zijn lid van BeeVee.
BeeVee is de studievereniging voor alle studenten van het cluster Biowetenschappen. Studeer je (Medische) Biologie, dan kun je lid worden van onze vereniging.

BeeVee heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van studenten die aan het cluster biowetenschappen deelnemen. Dit kun je heel breed zien. Allereerst zorgen we ervoor dat je eerste boeken klaarliggen wanneer je gaat beginnen. Door het jaar heen kun je de rest van je boeken bestellen. Daarnaast zorgen we ervoor dat je studie goed in elkaar steekt. In de commissie Actief Biologen Overleg (ABO) zitten studenten die op verschillende niveau's medezeggenschap hebben en daardoor jullie problemen met of klachten over de studie naar voren kunnen brengen.

Ook zorgen we ervoor dat je door al onze activiteiten genoeg te doen hebt naast je studie. Deze activiteiten zijn leuk en leerzaam en een goede manier om je medestudenten te leren kennen. De eerste activiteit waarmee je te maken krijgt is de introductie. Daarnaast organiseren we films, feesten en borrels, maar ook lezingen en excursies. Verder hebben we eenmaal per jaar een groot symposium. Qua leesvoer bieden we het MOTjE, ons biologenblaadje en ook de Almanak. Het biologenblaadje MOTjE komt meerdere malen per jaar uit, en de Almanak komt jaarlijks uit. Ook hebben we een sportcommissie en een leuke kantine die we delen met andere studieverenigingen, waar je elke pauze goedkoop tosti's kan komen eten. Natuurlijk kun je ook op reis met BeeVee. De commissie BOS (Biologen Op Stap) stelt alles in het werk om een leuke en leerzame studiereis te organiseren. Er zijn ook BeeVee artikelen verkrijgbaar zoals zonnebrillen, paraplu's, pennen, mokken en stickers. Kortom, alles wat je nodig hebt!

Al met al zijn dit genoeg activiteiten om de tijd die je over hebt naast je studie op te vullen. En je kan hier zelf ook actief aan deelnemen, de commissies zoeken namelijk altijd nieuwe leden voor verfrissende ideeën.

Lijkt het je leuk, neem dan eens een kijkje op de website! Daar vind je alle commissies en wat ze doen. Ook staat er studiegerelateerd materiaal op, zoals roosters en boekenlijsten. Als je nog wat weet te verbeteren op de site, dan kan je de website commissie altijd een helpende hand bieden.

Voor vragen, mail naar beevee@science.ru.nl. of bel 024-3652079. Verder is onze kamer HG00.150 altijd open op werkdagen van 12.45 uur tot 13.15 uur. Een lidmaatschap kost 7,50 euro per jaar en een studielidmaatschap 30 euro. Met dat laatste lidmaatschap blijf je BeeVee-lid tot het einde van je studie.

Actief Biologen Overleg
Sinds een aantal jaren wordt ABO gevormd door studenten uit verschillende jaren en differentiatierichtingen van de studie biologie. Het ABO streeft naar een goede controle en verbetering van het onderwijs en aanverwante zaken binnen de studie biologie. Eén van de activiteiten van het ABO is het behartigen van de belangen van studenten in raden en commissies. Doe mee met dit overleg, want elk jaar zijn studenten nodig die in het ABO willen meewerken aan het verbeteren van je studiesituatie.

Mentoren
Je mentoren die je hebt leren kennen tijdens de introductie en de mentor die je begeleidt tijdens je eerste studiejaar kan je helpen bij veel vragen rondom de studie etc. Bedenk evenwel dat je voor vragen betreffende tentamenregelingen, keuzemogelijkheden en dergelijke beter ook de studiegids en de studieadviseurs kunt raadplegen.