Zoek in de site...

Zoeken en regelen

In de differentiatiefase van de bacheloropleiding loop je een onderzoeksstage bij een onderzoeksafdeling van het FNWI of van een aanverwant instituut zoals het RadboudUMC. Je legt zelf contact met de betreffende afdeling. Aan de hand van een motivatiebrief (een opdracht uit het Bachelor Portfolio) kun je je aanmelden.

Hoe vind ik een stage-afdeling?

Om een stage-afdeling te vinden is het nuttig te weten hoe de organisatie aan de universiteit is. Je zoekt voor een stage vaak naar een onderzoeksafdeling en onderzoek is georganiseerd in instituten.
Algemeen biologen vinden vaak een plaats in het IWWR (Institute for Water and Wetland Research). Je kunt beginnen op de algemene site en dan verder kijken naar research. Er wordt in onderstaande lijst ook direct doorverwezen naar de afdelingen.

In de medische biologie wordt in Nijmegen onderzoek gedaan in drie instituten: RadboudUMC, RIMLS (Radboud Institute for Molecular Life Sciences, en het Donders Institute. De instituten hebben een eigen karakter: RIHS vooral medisch in brede zin, RIMLS vooral kennis van de cel en Donders kennis van hersenen en zenuwstelsel. Je kunt via die sites kijken naar het onderzoek dat daar wordt gedaan en afdelingen zoeken. Vaak wordt per afdeling een contactmogelijkheid aangeboden, zo niet dan kun je een persoon mailen. Je kunt vaak doordringen tot het onderzoek van een individuele persoon en direct aan hem of haar je belangstelling laten blijken. Het RIMLS en Donders hebben een eigen gebouw op de campus. De onderzoekers van RadboudUMC werken soms in het RadboudUMC, soms in Donders, maar meestal in het RIMLS.

Er bestaat een aparte pagina met interne stagemogelijkheden. Er is dan een staflid, dat bevoegd is om een handtekening te zetten voor goedkeuring van je stage. Naast de interne stagemogelijkheden mag je ook een andere afdeling (binnen of buiten de Radboud Universiteit, inclusief het buitenland) zoeken. Bij een externe stage moet je vooraf een interne begeleider zoeken (een staflid uit de lijst met interne stagemogelijkheden). De interne begeleider moet voorafgaand aan de stage het stageplan goedkeuren en zal ook uiteindelijk tekenen voor het stagecijfer.