Zoek in de site...

Afstuderen

Bachelor examen

Er vinden twee bachelor diploma-uitreikingen per jaar plaats. De actuele uitreikingsdata en tijden vindt men op intranet. Ook hiervoor krijgen alle examinandi een persoonlijke uitnodiging.

Voor de procedure rond de aanvraag van een examen kan men terecht op intranet.

De examendata zijn:

uiterlijke aanmelddatum

cq examendatum

verwachte uitreiking aanvang
vrijdag 30 september 2016 30 mei 2017 17.30 u
maandag 31 oktober 2016 30 mei 2017 17.30 u
woensdag 30 november 2016 30 mei 2017 17.30 u
vrijdag 23 december 2016 30 mei 2017 17.30 u
dinsdag 31 januari 2017 30 mei 2017 17.30 u
dinsdag 28 februari 2017 30 mei 2017 17.30 u
vrijdag 31 maart 2017 30 mei 2017 17.30 u
vrijdag 28 april 2017 30 mei 2017 17.30 u
woensdag 31 mei 2017 21 november 2017 17.30 u
vrijdag 30 juni 2017 21 november 2017 17.30 u
donderdag 31 augustus 2017 21 november 2017 17.30 u