Zoek in de site...

Bachelor Specialisaties

Wanneer kies je een bepaalde Bachelor specialisatie? Met een "bachelor specialisatie specialiseer je je in een specifiek richting binnen de biologie. "Bachelor specialisaties" zijn door de opleiding aanbevolen vakkencombinaties, die de ideale aanloop vormen voor de door het instituut aangeboden specialisaties in de Master. Bachelor specialisaties zijn dus louter bedoeld als advies om optimaal voor te sorteren op één van de specialisaties in de Master fase.

In de Bachelor opleiding Biologie zijn de volgende Bachelor specialisaties samengesteld:

 • Stress en Adaptatie
  Deze bachelor specialisatie vormt de ideale opmaat voor de specialisatie "Adaptive Organisms" in het Master programma Biology en bevat de cursussen:
 1. Adaptatiefysiologie
 2. Ecofysiologie
 3. Fysiologie van Micro-organismen
 4. Biotechnologie van Planten
 5. Celbiologie der Dieren
 6. Dierecologie
 7. Ecologische Microbiologie
 8. Evolutiebiologie
 9. Genoomanalyse van Planten
 • Ecologie van Ecosystemen
  Deze bachelor specialisatie vormt de ideale opmaat voor de specialisatie "Communities and Ecosystems" in het Master programma Biology en bevat de cursussen:
 1. Dierecologie
 2. Systeemecologie
 3. Toegepaste Ecologie
 4. Ecological Theory and Data Analysis
 5. Conservation Genetics
 6. Ecofysiologie
 7. Ecologische Microbiologie
 8. Evolutiebiologie
 9. Water- en Natuurbeheer
 • Water en Milieu
  Deze bachelor specialisatie vormt de ideale opmaat voor de specialisatie "Water and Environment" in het Master programma Biology en bevat de cursussen:
 1. Geografische Informatiesystemen
 2. Humane & Ecologische risicobeoordeling
 3. Water- en Natuurbeheer
 4. Biologie en Duurzame Ontwikkeling
 5. Dierecologie
 6. Ecologische Microbiologie
 7. Milieuchemie en -toxicologie
 8. Systeemecologie
 9. Toegepaste Ecologie
 10. Toxicologie (aanbod MLW; specifieke voorkennis vereist)
 • Microbiologie
  Deze bachelor specialisatie vormt de ideale opmaat voor de specialisatie "Microbiology" in het Master programma Biology en bevat de cursussen:
 1. Essentials of Organic Chemistry
 2. Genomics for Health and Environment
 3. Toegepaste Bioinformatica
 4. Ecological Microbiology
 5. Functional Genomics
 6. Fysiologie van Microorganismen
 7. Vergelijkende Genoomanalyse
 8. Biochemistry – Molecular Biology II
 • Klinische Biologie
  Deze bachelor specialisatie vormt de ideale opmaat voor de specialisatie "Clinical Biology" in het Master programma Medical Biology - let op: de minor Medische Biologie of Geneeskunde is vereist om deel te kunnen nemen aan deze Master specialisatie!
  De volgende cursussen maken deel uit van deze bachelor specialisatie
 1. Human Embryology & Development
 2. Medische Pathologie
 3. Endocrinologie
 4. Immunologie
 5. Molecular Principles of Development
 6. Genomics for Health and Environment
 7. Pathofysiologie van de Nier
 • Medical Epigenomics
  Deze bachelor specialisatie vormt de ideale opmaat voor de specialisatie "Medical Epigenomics" in het Master programma Medical Biology - let op: de minor Medische Biologie of Geneeskunde is vereist om deel te kunnen nemen aan deze Master specialisatie!
  De volgende cursussen maken deel uit van deze bachelor specialisatie:
 1. Celbiologie der Dieren
 2. Biochemie & Moleculaire Biologie II
 3. Toegepaste Bioinformatica
 4. Molecular Principles of Development
 5. Functional Genomics
 6. Genomics in Health and Environment
 7. Medische biotechnologie
 • Neurobiologie
  Deze bachelor specialisatie vormt de ideale opmaat voor de specialisatie "Neuroscience" in het Master programma Medical Biology - let op: de minor Medische Biologie of Geneeskunde is vereist om deel te kunnen nemen aan deze Master specialisatie!
  De volgende cursussen maken deel uit van deze bachelor specialisatie:
 1. Hersenen en Gedrag
 2. Neurobiologie
 3. Neuroscience
 4. Neurofysiologie van Cognitie en Gedrag
 5. Neurodevelopment
 6. Neurobiofysica
 7. Cognitive Neuroimaging
 8. Chemical Neuroscience