Zoek in de site...

Belangrijke instanties en personen

Op deze pagina worden een aantal belangrijke aanspreekpunten, instanties en personen vermeld die voor studenten van belang kunnen zijn.

Er worden hierin een aantal telefoonnummers genoemd. Meestal zien ze er zo uit: (36)12345. De betekenis hiervan is de volgende. Wil men dit toestel bellen vanaf een ander toestel binnen de universiteit dan kan men volstaan met het 5-cijferige nummer 12345. Belt men van buiten de universiteit, maar wel vanuit Nijmegen, dan moet het 7-cijferige nummer worden gedraaid, dus met 36 ervoor. Van buiten Nijmegen moet ook nog het kengetal van Nijmegen ervoor worden gezet. Het kengetal is 024.

De gegevens hierna hebben betrekking op het Onderwijsinstituut en de opleidingen Informatica en Informatiekunde. Meer algemene gegevens met betrekking tot de faculteit of universiteit zijn te vinden in de facultaire gids.


1. Onderwijsinstituut Informatica en Informatiekunde (OII)

Onderwijsdirecteur: Prof.dr. Tom Heskes
Opleidingscoördinator Informatica, bachelor: Dr. Peter Achten
Opleidingscoördinator Informatica, master Dr. Erik Poll
Opleidingscoördinator Informatiekunde Prof. Dr. Theo van der Weide
Onderwijscoördinator Informatica en Informatiekunde: Mw.drs. Vera Kamphuis
Studentassessor Informatica: Thom Wiggers
Studentassessor Informatiekunde: Rick Lukassen

e-mail adres secretaris: v.kamphuis@cs.ru.nl
e-mail adres assessoren: assessor@cs.ru.nl


2. Examencommissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Prof.dr. Rinus Plasmejier
Ambtelijk secretaris: Mw. Marlie Becks
Mw. Yella Kleijnen
Leden:

Dr. Patrick van Bommel
Dr. Sjaak Smetsers

e-mail adres ambtelijk secretaris: fnwi.examcies@science.ru.nl .


3. Opleidingscommissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Dr. Freek Wiedijk
Vice-voorzitter: Rick Erkens
Secretaris: Nicole Messink

Docentleden:Studentleden:

Dr. Lejla Batina
Dr. Engelbert Hubbers
Dr. Aleks Kissinger
Dr. Jurriaan Rot

Lennart Jansen
Rick Erkens
Wietse Kuipers
Timo Maarse
Frank Gerlings
Abdullah Rasool

Contact the OLC through olc.iii@student.ru.nl

4. PR commissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Dr. Erik Poll
Secretaris: Mw. Marcha Jelissen
Leden: Prof.dr. Tom Heskes
Dr. Pieter Koopman
Stijn Meijer (studentlid)
Ties Robroek (studentlid)


E-mail adres PR-commissie: M.Jelissen@cs.ru.nl


5. Studieadviseurs en tutor Informatica en Informatiekunde

De volgende studieadviseurs zijn werkzaam voor de bachelor Informatica en master Informatica en Informatiekunde.

Dr. Perry Groot 
tel. (36)52037
e-mail: Perry.Groot@science.ru.nl

Drs. Bram Arens
tel. (36)52640
e-mail: B.Arens@science.ru.nl

Magda Bank
tel. (36)52029e-mail: M.Bank@science.ru.nl

Lianne Dirven
tel. (36)52071
e-mail: L.Dirven@science.ru.nl

De taken zijn als volgt verdeeld:

 • Bachelor Informatica:
  • 1e jaars: Magda Bank
  • 2e jaars : Perry Groot en Bram Arens
  • 3e jaars : Bram Arens
  • ouderejaars bachelorstudenten: Magda Bank, Perry Groot of Bram Arens
 • Dubbele bachelor Wiskunde-Informatica:
  • 1e jaars : Lianne Dirven
  • 2e jaars en ouder : Bram Arens
 • Master en pre-master Informatica en Informatiekunde: Perry Groot


Informatica heeft ook een tutor voor extra begeleiding in het eerste jaar.


Tot slot zijn er binnen de bacheloropleiding (en met name bij de begeleiding van eerstejaars studenten) ook nog docentmentoren actief; hun namen vind je hier.


6. Coördinator Internationalisering 


Voor meer informatie over studeren in het buitenland, zie de webpagina van International Office

Voor meer specifieke informatie over Erasmusbeurzen voor Informatica studenten kun je contact opnemen met dr. Janos Sarbo.


7. Studievereniging Thalia

Thalia is de studievereniging voor Informatica en Informatiekunde studenten van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Je kunt tegen een kleine vergoeding lid worden en aan de activiteiten deelnemen.
Per 1 september is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: Abe Heemskerk
Secretaris: Serena Rietbergen
Penningmeester: Kirsten Kingma
Commissaris Interne betrekkingen: Jan Aarts
Commissaris Externe betrekkingen: Evi Sijben
Commissaris Onderwijs: Frank Gerlings

Meer informatie op de website: http://www.thalia.nu/

8. Algemene studie-informatie

Extra informatie over facultair cursusaanbod, algemene informatie mbt. FNWI en universitaire voorzieningen en facilititeiten e.d. kun je vinden op de algemene startpagina van de studiegids.