Zoek in de site...

Programma B3

Onderstaand schema bevat het programma van het derde jaar. Cursussen in witte velden behoren tot de basis, en zijn verplicht voor alle studenten. Cursussen in de blauw gemarkeerde velden behoren tot de track Cyber Security; de oranje gemarkeerde velden behoren tot de track Computing.

Let op: vanwege technische redenen zijn de cursussen in onderstaand plaatje niet aanklikbaar. Ga voor een versie waar de cursussen aanklikbaar zijn naar deze link, zoek de cursus die je wilt bekijken op in de cursuslijst van bachelorcursussen of maak gebruik van de cursuszoeker.

programma 3

*   Reflectie en beroepsorientatie: portfolio, wordt na 3 jaar afgetekend.
**  Zie ook de Minor Gids voor suggesties.

Keuzeruimte

De keuzeruimte wordt ingevuld met een samenhangende reeks van Bèta-cursussen. Het gekozen pakket dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie.