Zoek in de site...

Minoraanbod Informatica voor andere opleidingen

Informatica is ook populair bij studenten van andere opleidingen. Daarom is voor studenten van FNWI-opleidingen en voor studenten Bedrijfskunde een speciaal minorpakket samengesteld.

Minoren voor FNWI-studenten

De opleidingen Informatica en Informatiekunde bieden de volgende minoren aan voor FNWI-studenten:

Een nadere beschrijving van deze en andere facultaire minoren vind je in de facultaire minorgids.

Minor Informatica voor Bedrijfskunde
De minor Informatica voor Bedrijfskunde bereidt studenten Bedrijfskunde voor op doorstroming naar de master Information Sciences. Een nadere beschrijving van deze minor vind je hier.