Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De opleiding bestaat uit een cursusprogramma met hoorcolleges, werkcolleges, tutorcolleges, project-georiënteerd onderwijs en practica. Tijdens de hoorcolleges wordt de leerstof door de docent uiteengezet. In de werkcolleges wordt aan de hand van opgaven de collegestof toegelicht en uitgediept. De studenten worden daarin bijgestaan door een ouderejaarsstudent of een junior medewerker. In een tutorcollege worden eerstejaars studenten door een ervaren VWO-docent begeleid bij problemen die met de verwerking van de collegestof te maken hebben. Op de practica leert men, door het zelf doen van een aantal experimenten, hoe men om moet gaan met apparatuur en men verkrijgt enig inzicht in de manier waarop een fysisch experiment wordt opgezet en uitgevoerd. Bij project-georiënteerd onderwijs wordt groepsgewijs de leerstof behandeld in diverse werkvormen.

De meeste curriculumonderdelen worden afgesloten met een tentamen. Bij sommige onderdelen, bijv. practica, is de beoordeling anders geregeld.

Studenten krijgen een bindend studieadvies (BSA) aan het eind van het eerste studiejaar.