Zoek in de site...

Bachelorstage

De bachelorstage vormt een apotheose van het bachelorprogramma voor de natuur- en sterrenkunde studenten. Het doel is om het bachelorprogramma af te sluiten met een onderdeel waarin de student kan laten zien dat hij/zij in staat is om zelfstandig bij één van de natuurkundige, sterrenkundige of mathematisch-fysische onderzoeksafdelingen van de Faculteit NWI te functioneren. Een ander doel is de oriëntatie op de specialisaties in de masteropleiding. De student dient pas te beginnen met de stage als de rest van het bachelorprogramma grotendeels is voltooid, te bepalen in overleg met de studieadviseur. In het eerste kwartaal (derde studiejaar) zijn afdelingsbezoeken ingeroosterd, zodat de student zich kan oriënteren op stageonderwerpen. Deze bezoeken maken deel uit van de stage en zijn verplicht. De stage wordt individueel afgesloten met een schriftelijk verslag/scriptie en met een mondelinge, door een jury beoordeelde presentatie tijdens het bachelorsymposium. De stage wordt beoordeeld door een supervisor van de afdeling waar deze plaats vindt en een 2e beoordelaar van een andere afdeling. Het bachelordiploma zal pas worden uitgereikt als een exemplaar van het verslag van deze stage is ingeleverd bij de stagecoördinator.
De stage is ingeroosterd in kwartaal 11 en 12. Het project kan bestaan uit zuiver theoretisch onderzoek, dan wel observationeel of puur instrumenteel van aard zijn. In overleg met de examencommissie is het mogelijk de stage buiten de faculteit NWI te doen. In dat geval dient de begeleiding wel vanuit één van de natuur- of sterrenkunde afdelingen plaats te vinden, evenals de beoordeling. De begeleiding is in handen van meerdere docenten.Voor meer informatie kijk bij de cursusbeschrijving van NWI-NB056C.