Zoek in de site...

Afstuderen

Bachelor examen

Er vinden drie bachelor diploma-uitreikingen per jaar plaats. De actuele uitreikingsdata en tijden vindt men op intranet. Ook hiervoor krijgen alle examinandi een persoonlijke uitnodiging.

Voor de procedure rond de aanvraag van het bachelorexamen kan men hier terecht.

De examendata zijn:

uiterlijke aanmelddatum

cq examendatum

verwachte uitreiking aanvang
vrijdag 30 september 2016 9 februai 2017 15.00 u
maandag 31 oktober 2016 9 februai 2017 15.00 u
woensdag 30 november 2016 9 februari 2017 15.00 u
vrijdag 23 december 2016 8 juni 2017 15.00 u
dinsdag 31 januari 2017 8 juni 2017 15.00 u
dinsdag 28 februari 2017 8 juni 2017 15.00 u
vrijdag 31 maart 2017 8 juni 2017 15.00 u
vrijadg 28 april 2017 23 november 2017 17.00 u
woensdag 31 mei 2017 23 november 2017 17.00 u
vrijdag 30 juni 2017 23 november 2017 17.00 u
donderdag 31 augustus 2017 23 november 2017 17.00 u