Zoek in de site...

Programma B1

Propedeuse cohort 2016

Het programma van het eerste jaar is voor alle studenten natuur- en sterrenkunde gelijk. Het programma staat in de onderstaande tabel. Per kwartaal staat in groene vlakken de verplichte cursussen en in grijze vlakken de keuzecursussen aangegeven. Tussen de haakjes is de studielast (ec) van iedere cursus vermeld. Het volledige eerstejaars programma omvat 60 ec, er is dus ruimte voor één keuzecursus.
Let op: vanwege technische redenen zijn de cursussen in onderstaand plaatje niet aanklikbaar. Ga voor een versie waar de cursussen aanklikbaar zijn naar deze link, of zoek de cursus die je wilt bekijken op in de cursuslijst.
NS_1