Zoek in de site...

Aanspreekpunt

Er zijn een aantal aanspreekpunten binnen de opleidingen voor verschillende situaties. De examencommissie beslist over zaken aangaande het uitiendelijke diploma en het bijbehorende curriculum. De opleidingscommissie probeert de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden, en de studieadviseur is een aanspreekpunt voor persoonlijke zaken. Wie deze personen zijn, vind je hieronder:

Examencommissie Moleculaire Wetenschappen

Voorzitter: Prof. Dr. W.T.S. Huck
Vice-voorzitter: Dr. W.C. Boelens
Ambtelijk secretaris: Marlie Becks
Yella Kleijnen
Leden:

Prof. Dr. A. J. van Opstal
Dr. C.W.G. van Gelder
Dr. M. Tessari
Dr. Ir. G.A. de Wijs

Opleidingscommissie Science

Voorzitter: Prof. Dr. H.L.M. Meekes
Leden:

Dr. J.L. Peters
Dr. P.H.J. Kouwer
Dr. H. Engelkamp

Studentleden:

Maaike Heijdenrijk
Esmée Peperkamp
Anne Savenije
Wieske de Swart

e-mail: olc.science@student.ru.nl

Studieadviseur

mw. drs. M. Roeters (Marjolijn)
Kamer: HG 00.539
Tel: (36)52029 
e-mail: m.roeters@science.ru.nl